– Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna.

Statsminister Stefan Löfven (S) citerade FN:s generalsekreterare  Ban Ki-moon i dag på City Conference Centre i Stockholm där regeringen höll sin konferens om hur Sverige ska göra för att genomföra FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Målet är att rädda världen från miljöförstöring, krig och fattigdom.

Regeringen har lagt en hel del politiskt krut på planen.

Tre ministrar – framtidsminister Kristina Persson, biståndsminister Isabella Lövin och civilminister Ardalan Shekarabi – har ett särskilt ansvar för att se till att den genomförs.

Under våren kommer en delegation att tillsättas som mer konkret ska ta fram vad som ska göras.

Sverige är ett – Tyskland och Brasilien två andra – länder som ingår i en högnivågrupp som tagit initiativ för att se till att den globala agendan inte bara blir en pappersprodukt.

Stefan Löfven sa att det finns två skäl att se till att FN-målen genomförs.

– Vi har ett moraliskt ansvar men vi vill också att det ska vara svenska företag som ska ta fram lösningarna för att minska koldioxidutsläppen, sa han.

Framtidsminister Kristina Persson (S) sa att en av de stora utmaningarna vara att styra om finansmarknaderna.

– Om du tittar på världens pensionsfonder är det bara någon procent av deras investeringar som går till infrastruktur. Om vi ska fixa en omställning behövs en ny infrastruktur och mycket mer investeringar, sa hon.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) hänvisade till en jämförelse som visar att Sverige är det OECD-land som har störst förutsättningar för att lyckas genomföra den nya FN-agendan. Ministerkollegan Ardalan Shekarabi (S) sa att en av styrkorna var den stora bredd som fanns. I lokalen satt företrädare för industrin, myndigheter, fack och längst fram hade även kronprinsessan Viktoria bänkat sig.

Millenniemålet hette FN-strategin för att skapa en bättre värld mellan 2000 och 2015. Åtta mål fanns uppställda. Bland annat skulle fattigdomen halveras.

Många trodde inte att målen skulle uppnås, men många blev förverkligande. Bland annat minskade den globala fattigdomen.

Förra året kom FN-länderna överens om en ny 15-årsplan plan för global utveckling, Agenda 2030. Där sattes 17 mål upp och till skillnad från tidigare gäller dessa mål alla FN-länder.

Läs även: Biståndsministern ”Nu krävs folkligt engagemang”

FN:s 17 utvecklingsmål

1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.

2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.

6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.

11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.

15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Sida