STOCKHOLM 20150322 En spricka i en v‰xel vid Tegelbacken n‰ra Stockholms centralstation st‰ller till kaos i tÂgtrafiken. All tÂgtrafik pÂverkas till och frÂn Stockholm sˆderifrÂn, inklusive pendeltÂg. Foto Henrik Montgomery / TT kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Än en gång tvingas anställda i kollektivtrafiken leva i ovisshet efter en upphandling. Två dagar före jul meddelade ISS att de ungefär 140 städarna på pendeltågen i Stockholm sägs upp.

Både beskedet och själva tidpunkten gjorde de anställda så upprörda att en kort spontan strejk bröt ut.

– Jag hade varnat ISS för att det skulle bli kaos, säger Rainer Andersson vid Seko:s Pendelklubben. En andra strejk, på juldagen, ställdes in i sista minuten.

Landstinget i Stockholms län bestämde i början av december 2015 att en ny entreprenör, MTR, ska ta över pendeltågstrafiken från nuvarande entreprenören Stockholmståg den 11 december 2016. Både de anställda och fackförbundet Seko räknade med att personalen då får följa med till den nya arbetsgivaren med bibehållna anställningstider och villkor.

Bytet av entreprenör är en så kallad verksamhetsövergång, menar de, och då säger lagen att den nya arbetsgivaren är skyldig att ta över personalen.

Men ISS, den underentreprenör som sköter städningen för Stockholmståg, är inte säker på det. I ett brev till personalen som Arbetet har tagit del av skriver ISS att man ”ännu inte blivit kontaktade av MTR med anledning av den förmodade verksamhetsövergången”. Om den nya entreprenören inte tar över städarna står ISS med stor övertalighet.

– När läget är osäkert är det praxis att varsla personalen om uppsägning, det har stöd i en rad domar, säger Patrik Frank, pressansvarig vid ISS. Vi beklagar däremot tidpunkten, och att vår kommunikation med de fackliga parterna och de anställda inte blev bra.

Att ISS hade så bråttom med uppsägningarna förklarar Patrik Frank med att en del anställda har så lång uppsägningstid som tolv månader. Det gäller anställda som fyllt 55 år och har mer än tio års sammanlagd anställningstid. Enligt Seko kan det handla om sju personer av totalt ungefär 140.

Seko har begärt central förhandling, och i väntan på den kan uppsägningarna inte verkställas.

Läget kompliceras av att SJ, ett av de företag som lämnade bud på pendeltågstrafiken, har överklagat beslutet att utse MTR som vinnare av upphandlingen. Att det verkligen blir MTR som tar över är alltså inte helt säkert.

– Men oavsett vem det blir måste de anställda kunna vara trygga för jobben i samband med upphandlingar, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko. Efter helgerna ska vi kontakta MTR och SJ och klara ut att det här är en verksamhetsövergång. Vi hoppas att de ska övertyga ISS om att städarna får följa med till den nya arbetsgivaren, och att ISS då tar tillbaka uppsägningarna.

Det är dock osäkert om Seko får klara besked från MTR om att städarna får följa med över till den nya arbetsgivaren.

Jan Magnusson, pressjour vid MTR, säger till Arbetet att företaget ska inleda diskussioner med Stockholmståg och de fackliga parterna för att reda ut hur övergången ska hanteras, men först måste processen med SJ:s överklagande bli klar.

Samtidigt har landstingets intention varit att de anställda inom pendeltågstrafiken ska känna sig trygga i samband med upphandlingen, enligt Ronnie Johansson vid trafikförvaltningens presstjänst.

– Det står i förfrågningsunderlagen att det handlar om verksamhetsövergång.

Stämningen bland dem som städar pendeltågen är uppriven. Styrelseledamöter i Pendelklubben har avböjt att kommentera, och hänvisar till klubbens hemsida, sekopendelklubben.com. Där skriver klubbens styrelse:

”Personalen på ISS fick nu i veckan veta att deras arbetsgivare sedan snart tio år ger dom en spark i baken som julklapp. Det är tacken för alla de miljoner som man har arbetat ihop till ISS.”

LÄS OCKSÅ:

Inga klara besked från MTR

Övergång vid upphandling

• En arbetsgivare som tar över verksamhet från ett annat företag, till exempel i samband med upphandling, är skyldig att också ta över personalen. Det står i lagen om anställningsskydd, Las 6b. • Men i praktiken är det inte alltid givet vad som är en så kallad verksamhetsövergång i lagens mening. De svenska reglerna bygger på EU-regler, och hur de ska tolkas är omtvistat. • När landstingen upphandlar busstrafik har det ofta hänt att bussförarna blivit av med sina anställningar. Förare med många års erfarenhet har tvingats söka jobb på nytt hos de bolag som tar över trafiken, och fått börja som provanställda. • Anställda i spårtrafik har oftast varit förskonade från den otryggheten. Men då anställningsskyddet har prövats i domstol har det visat sig bräckligt. När exempelvis SJ tog tillbaka tågstädning i egen regi 2012 bedömde Arbetsdomstolen att det inte var en verksamhetsövergång. Därmed kunde SJ göra sig av med större delen av de 130 tågstädarna (många med långa anställningstider), och bara behålla de yngsta. • I den upphandling av pendeltågstrafik som Stockholms läns landsting nu har gjort står det i förfrågningsunderlaget att ”Trafikutövaren är skyldig att överta nuvarande personal som är sysselsatt inom Verksamheten i enlighet med de villkor som uppställs i lag (1982:80) om anställningsskydd”. • Enligt Seko är det kravet tydligt: Alla anställda, även städarna, ska följa med till den nya arbetsgivaren. Men om den bedömningen skulle hålla för en rättslig prövning vet ingen på förhand.