MTR kan inte säga om de som städar pendeltågen i Stockholm i dag får fortsatt jobb när den nya entreprenören tar över i slutet av året.

Omkring 140 personer arbetar med fordonsvård och plockstädning på pendeltågen i Stockholm. I dag är de anställda av ISS, som sköter städningen på uppdrag av Stockholmståg.

Fackförbundet Seko ser det som självklart att städarna ska få fortsatt anställning när en ny entreprenör, MTR, tar över pendeltågstrafiken den 11 december 2016.

Men MTR har svårt att ge ett klart besked om att det blir så.

– Det är en övergång av verksamhet, säger pressjouren Jan Magnusson till Arbetet. Och det finns lagar och regler som dikterar hur det ska gå till. Dem ska vi självklart följa. Vår ambition är att så snart som möjligt inleda diskussioner med Stockholmståg och de fackliga parterna för att lösa de här bitarna.

Ni säger att det är övergång av verksamhet. Betyder det att ni är inställda på att de som jobbar i verksamheten i dag följer med över till MTR?
– Ja de som berörs av övergång av verksamhet, den personalen ska med, svarar Jan Magnusson.

Finns det personal som arbetar på tågen i dag, med städning eller någonting annat, som inte berörs av övergång av verksamhet?
– Det är det de här förhandlingarna får utreda och hitta svar på. Men vi ska följa de regler som finns. Vi ska vara en bra arbetsgivare.

ISS tänker säga upp städarna. Vilket besked kan ni ge dem om fortsatt arbete när MTR tar över?
– Vi ska följa de lagar och regler som finns. Det är vårt besked. Vi vill så fort som möjligt inleda de här förhandlingarna, säger Jan Magnusson, som tillägger att SJ har överklagat beslutet att låta MTR ta över pendeltågstrafiken, och att den juridiska processen kring överklagandet först måste bli klar.

LÄS OCKSÅ:

Städare på pendeltåg uppsagda efter upphandling