OSLO 20131021. Landbruksminister Sylvi Listhaug p sitt kontor i landbruksdepartementet i Teatergata 9 i Oslo Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / TT / kod 20520

Sylvi Listhaug. Foto: Cornelius Poppe/TT

Norges regering kommer under tisdagen att föreslå flera åtstramningar inom asyl- och flyktingpolitiken. Men förslagen möts av kritik.

Ett av förslagen går ut på att en person ska kunna få permanent uppehållstillstånd först efter fem år i stället för tre, som de nuvarande reglerna föreskriver. Dessutom ställs krav på att han eller hon skaffar bostad, arbete eller utbildning. Det förslås även att personen ska klara av ett muntligt prov i norska språket.

– Den viktigaste faktorn för god integration är att utlänningen själv vill integreras. Man kan inte bli buren på guldstol in i Norge. Det måste ställas krav, och det gör vi med detta förslag. Det måste få konsekvenser om man inte uppfyller kraven. Så har det inte varit tidigare, säger Fremskrittspartiets invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug till VG.

Förslagen får kritik, bland annat från Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) och ordföranden i Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide.

– Vi utvärderar förslagen, men ser redan att det här är flera förslag som är problematiska och som först och främst bara kommer att göra situationen för dem som kommer till Norge värre, och därmed hämma integrering, säger Hareide till VG.

TT

Bakgrund till förslagen

• Partierna i Stortinget utom Miljøpartiet De Grønne och Sosialistisk Venstreparti har ingått en ramöverenskommelse om att skärpa asylpolitiken.

• Nu har justitie- och beredskapsdepartementet konkretiserat förslagen och föreslår 40 större och mindre förändringar i lagar och andra regler.

• Bland huvudpunkterna i asylöverenskommelsen var snabbare avvisningar, inrättandet av tillfälliga skyddsformer, nedskärningar av förmåner, hårdare krav på familjeåterföreningar, krav på att ha bott en viss tid i Norge för att kunna få kontantstöd samt att skapa centra för ensamkommande, minderåriga asylsökande i deras hemländer.