– Vi föreslår att regeringen tillsätter en utredning  om hur vi ska kunna bygga upp ett sådant omfattande fortbildningssystem. När man kommit fram till en lösning kan det ge nya öppningar till diskussioner om vissa delar av reglerna om anställningstrygghet, säger hon till Dagens Nyheter.

Inom ramen för den föreslagna utredningen bör stat, arbetsgivare och fackliga organisationer föra samtal om rollfördelning och finansiering, skriver gruppen i rapporten.

Förslag att öppna för att släppa på delar av las i utbyte mot utbildning är en kontroversiell fråga som tidigare i höst har varit aktuell för såväl PTK som IF Metall och Handels och fått omfattande kritik. De diskussionerna har lagts på is under de kommande avtalsförhandlingarna.

Idén att arbetsgivarna bjuder på utbildning mot att facken svarar med las-ändring lanserades första gången av Teknikföretagen, vars vd Åke Svensson är en av ledamöterna i arbetsgruppen.

När nu gruppen för fram det kontroversiella förslaget försvarar Annelie Nordström detta i DN med att hon har sonderat i ledningen för såväl SACO, TCO som LO, som inte har protesterat ”om det kan leda till ett välutvecklat system där människor kan fylla på sin kompetens i stället för att bli ratade på grund av otillräckliga kvalifikationer”.

Stora utmaningar för svensk konkurrens och arbetsmarknad är enligt rapporten globalisering, digitalisering och robotisering. Utvecklingen har gett en polariserad arbetsmarknad, där många jobb försvinner och andra tillkommer. Matchningsproblemen mellan arbetslösa och lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden är en följd av bland annat detta.

Arbetsgruppen ser ett livslångt lärande som ett svar på dessa utmaningar och som en investering i svensk konkurrenskraft, och argumenterar vidare i sina skrivningar kring varför detta kan bytas mot las-uppluckring:

”Tryggheten ligger inte bara i anställningstiden utan i hög grad i kompetensen som bestämmer människors möjlighet till anställning, goda arbetsvillkor och rörlighet på arbetsmarknaden”. Rapporten lämnades till regeringen på måndagen.

Läs hela rapporten här.

LÄS OCKSÅ:

Regeringen öppnar för kompetenspengar

IF Metall avvisar kritik mot las-samtal

Klubbar protesterar mot facklednings las-samtal

Inget klart om las-förhandling

Industriparter öppnar för större reform av las