Byggboomen inför fotbolls-VM 2022 har gjort att hundratusentals migrantarbetare från fattiga länder rekryterats till Qatar. De utnyttjas som billig arbetskraft under slavlika förhållanden. De bor trångt och är enligt lag förbjudna att vara med i facket. Foto: Yvonne Åsell

Byggboomen inför fotbolls-VM 2022 har gjort att hundratusentals migrantarbetare från fattiga länder rekryterats till Qatar. De utnyttjas som billig arbetskraft under slavlika förhållanden. De bor trångt och är enligt lag förbjudna att vara med i facket. Foto: Yvonne Åsell

Efter anklagelser om slaveriarbete ska FN specialgranska villkoren för migrantarbetare i Qatar. En trepartsdelegation från ILO ska skickas till landet för att undersöka systemet för arbetskraftinvandring, det så kallade kafalasystemet.

ILO höjer tonläget mot Qatars behandling av migrantarbetare, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Förra veckan beslutade ILO:s styrelse att en en trepartsdelegation till Qatar. Delegationen ska föra samtal med regeringen om villkoren för migrantarbetare och se vad som kan göras för minska farorna för de utländska arbetare som jobbar i Qatar.

I dag finns det 1,8 miljoner migrantarbetare som bland annat bygger för fotbolls-VM. Världsfacket IFS uppskattar att 7 000 arbetare kommer att dö i arbetsplatsolyckor till invigningen 2022 – redan har runt 1 500 förolyckats, skriver Arbetsvärlden.

– Det är inget annat än modernt slaveri, säger Luc Cortebeek till tidningen, som leder arbetstagarorganisationernas grupp i ILO:s styrelse och syftar på det i flera arabländer beryktade kafalasystemet.

Migrantarbetare i Qatar fråntas sina pass och möjligheten att byta arbetsgivare; ofta förvägras de besöka sina hemländer eftersom arbetsgivarna är rädda att de inte kommer tillbaka, vilket enligt ILO:s 29:e konvention är tvångsarbete.

Arbetarna kommer från Nepal och flera afrikanska länder för att jobba ihop pengar som de kan skicka hem till familjen.

Qatars regering kallar beslutet politiskt och framdrivet av världsfacket.