Alakoski-webbkronika

Nürnbergrättegången efter andra världskriget är intressant. Nazistiska ledare anklagades inte för att ha förbrutit sig mot Tredje rikets lagar, inte mot Hitlers order. De ansågs ha förbrutit sig mot ”mänskligheten” och mot den ”naturliga rätten”, det vill säga den ”naturliga lag” vi alla bör ha inom oss, och ansågs därför vara skyldiga.

Domarna anknöt här till en sedan antiken västerländsk tradition. Vars grundtanke är att den stiftande lagen har sitt fäste i en naturgiven ordning manifesterad i naturlig lag och moral (vi vet intuitivt vad som är gott och ont, sanning och lögn).

De dömda nazistledarna borde således känt till denna ”naturliga rätt” och de borde handlat enligt den istället för på grundval av lagarna i Tredje riket. De borde i sina samveten kommit i kontakt med den ”högre instans” som kunde lett dem i en annan riktning än det som blev: brott mot krigslagar, mord, deportation, ovärdig behandling av krigsfångar, plundring av offentlig, privat egendom, förstörelse, utrotning av civilbefolkningen, förföljelse grundad på politisk uppfattning, ras eller religion etc.

Människans moral i just rättegångar anses vara djupt rotad. Vi skall veta inombords hur vi ska handla (icke dräpa, icke ljuga, icke, icke). Vi anses vara mer disponerade för medkänsla än för våld och egoism. Vår inbyggda etik bör vara att vi ska ta hand om varandra. Vi bör ingripa i farliga, kritiska situationer.

Vad innebär det att vara människa? Hur kom världen till? Har naturen ett väsen? Styrs vi av en gudomlig makt? Svaren är centrala för vår världsbild.

Men världsbilden är i sin tur en sammanfattning av föreställningar, kunskap nedärvda av gånga generationer och den har i sin tur hämtat stoff från religion, riter, filosofi, vetenskap och nedärvda livserfarenheter beroende på livsvillkor.

Våra val och handlingar bestäms i ett evigt samspel mellan biologiska, sociologiska och psykologiska faktorer. Samhällets politiska klimat påverkar såklart också hur vi agerar. Vilken politisk inriktning styr? Vilken retorik omges vi av? Hur ser läget i världen ut?

Folkmord är inget nytt. Spanjorerna utrotade stora delar av den latinamerikanska befolkningen. Amerikanarna utrotade indianerna. Belgien gav sig på Kongo. Kommunismen gjorde sitt i Ryssland och Nazismen sitt i Tyskland. Och nu blöder världen igen på ett sätt vi har svårt att greppa.

Enligt UNHCR är 12 miljoner människor på flykt från Syrien. Människor stupar i en obegriplig omfattning i vårt Europa. Ungar, gamla, män och kvinnor. Alla EU-länder, och vi, dess invånare, ställs just nu igen inför historiskt svåra beslut och val. Alla länder tvingas nu som då att söka kontakt med den ”naturliga rätten” och den ”naturliga lagen”.

Den ”högre instansen” som leder landet, och oss, i en riktning som inte innebär brott mot lagar, mord, lumpen behandling av människor, förföljelse grundad på politisk uppfattning, ras eller religion osv. Framtidens domare kommer åter igen att anknyta till den antika västerländska traditionen om ”naturlig rätt”:

Vi läser de dödas brev
som hjälplösa gudar,
Men ändå som gudar,
för vi har ju facit.
(Wislawa Szymborska)