De senaste årens ökning av personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har stannat av. Samtidigt fick 21 procent av alla ensamstående mammor ekonomiskt bistånd 2014, visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort.

Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd (längre än tio månader) har ökat kraftigt de senaste åren. Men nu visar en jämförelse Socialstyrelsen gjort att ökningen stannat upp.

-Under 2014 var det 36 procent av alla biståndsmottagare som hade långvarigt ekonomiskt bistånd, det vill säga 148 000 personer. Det är ungefär lika många som året innan, säger Malin Hultman, utredare på Socialstyrelsen.

De regionala skillnaderna skiljer sig dock kraftigt. Högst ligger Östergötland där drygt 44 procent av biståndstagarna hade långvarigt ekonomiskt bistånd, jämfört med cirka 20 procent på Gotland.
Jämförelsen visar också att ungefär 7 procent av alla barn i Sverige levde på ekonomiskt bistånd någon gång under 2014.

Men även där finns stora skillnader. I Halland och Stockholm rörde det sig om 4 procent av barnen, jämfört med 13 procent i Södermanland.
En extra utsatt grupp är ensamstående föräldrar. 2014 fick 21 procent av alla ensamstående mammor ekonomiskt bistånd, enligt Socialstyrelsen.

Fakta

Totalt fick 410 000 personer ekonomiskt bistånd någon gång under 2014.
Socialstyrelsens jämförelse bygger på inrapporterade uppgifter från landets kommuner. I år var svarsfrekvensen 96 procent.