Sverigedemokraterna vill sätta stopp för fackliga sympatiåtgärder. I en riksdagsmotion beskrivs fackliga sympatiåtgärder som något otidsenligt som man borde komma till rätta med.

Reaktionen från facken är starka. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger:
– Tongångarna är extremt arbetsgivarvänliga. Det är väl inget annat parti som står för så radikala högerkrav.

Elektrikernas Ronny Wenngren funderar på om motionen är ett resultat av de möten som Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv haft.
– Med sitt förslag ger sig SD på de fattigaste och de svagaste. Det är i första hand lågavlönade kvinnor, säger Ronny Wenngren.

Markus Wiechel, SD.

Motionen är skriven av Markus Wiechel, som är suppleant i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Han är också suppleant i Sverigedemokraternas partistyrelse.
Markus Wiechel skriver att flera fackliga stridsåtgärder inte hör hemma i ett modernt samhälle. Rätten till fackliga sympatiåtgärder innebär enligt honom att oskyldiga drabbas. Markus Wiechel skriver att det inte är rättvist i ett fritt och modernt samhälle att industriföretag som inte har med konflikt att göra kan drabbas.
Han tror att fackliga sympatiåtgärder gjort att företag flyttat till andra länder och att andra företag valt att inte etablera sig i Sverige.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson svarar:
– Tongångarna är extremt arbetsgivarvänliga. Det är väl inget annat parti som står för så radikala högerkrav på fördelning av makten till arbetsgivarnas fördel.

Torbjörn Johansson tycker inte att SD:s beskrivning av verkligheten stämmer. Svenskt Näringsliv har en konfliktfond som kan hålla företag skadelösa vid en konflikt. Dessutom håller företagen samman och betalar till fonden och ser till att hjälpa varandra och det är de tillsammans är ansvariga för konflikten, enligt Torbjörn Johansson.

Han anser att motionen visar att SD inte förstår särskilt mycket av arbetsmarknadsfrågor. Han säger att sympatiåtgärder är nödvändiga för att ge dem kraft som inte kan gå ut i konflikt själva. Det går inte att stänga ett sjukhus. Dessutom kan det var en viktig del i att kräva kollektivavtal på en arbetsplats med få fackmedlemmar.

Elektrikernas Ronny Wenngren jämför med diktaturstaterna när det gäller inskränkningar i strejkrätten:

– Vill SD att det bara ska vara kryperiet som ska finnas kvar för arbetare?! Arbetsgivarna har den ekonomiska makten. De leder och fördelar arbetet. Och nu vill SD hindra oss från att säga ifrån och protestera mot dåliga förhållandena, säger Ronny Wenngren.

Sverigedemokraternas Markus Wiechel vill att riksdagen ska göra en översyn och syftet är att ”komma till rätta med de fackliga sympatiåtgärderna.”

Arbetet har sökt Markus Wiechel. SD:s kansli i riksdagen meddelar att han reser och att man inte har något telefonnummer till honom.