Foto: Henrik Montgomery

Svenskt Näringsliv är positivt till Moderaternas beslut att luckra upp las. Arbetsgivarna tycker att det behövs en förändring av lagstiftningen. Och facket varnar för risken att reglerna på arbetsmarknaden blir instabila.

Peter Jeppsson är ny vice vd och avtalsansvarig hos Svenskt Näringsliv. Han gillar Moderaternas beslut och säger:
– Vi har länge tyckt att las behöver förändras. Vi ser problem bland annat med turordningsreglerna, saklig grund för uppsägning och företrädesrätt till återanställning, säger Peter Jeppsson, vice vd och avtalsansvarig hos Svenskt Näringsliv.

Han tror inte att detta kolliderar med de diskussioner Handels och IF Metall har med sina motparter om bland annat las. Han påpekar att alla delar i las inte är förhandlingsbara och därför behövs en förändring av lagstiftningen.
– Jag har inga synpunkter på hur förändringarna kommer till stånd. Det spelar ingen roll om parterna ber om det eller om politikerna själva kommer på att de ska ändra på lagen, säger Peter Jeppsson.

Det var Moderaternas partistämma som ställde sig bakom kravet på att ändra på las. Beslutet togs i strid med partiledningens vilja. Och nu är alla borgerliga partier och Sverigedemokraterna för en ändring av las. Det betyder att det finns en riksdagsmajoritet för att riva upp det lagstadgade anställningsskyddet. Däremot finns det ännu inget förslag som de kan enas kring.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä tycker att Moderaternas beslut innebär att de Nya Moderaterna inte längre finns och den gamla moderatstilen är tillbaka.

Han tror inte att Moderaternas ställningstagande behöver betyda något för de diskussioner som IF Metall och Handels för med arbetsgivarna om las, omställning, visstid och inhyrning.
– Men om politikerna på egen hand bestämmer sig att ändra las och ta bort turordningsreglerna då blir det svårt att fortsätta de här förhandlingarna.

Han tänker sig att lagen om anställningsskydd bara kan ändras om fack och arbetsgivare är överens om det och vänder sig till lagstiftarna för att få till stånd en förändring.
– Om politikerna genomför ändringar av las utan att parterna bett om det så blir de nya reglerna inte särskilt starka. Risken är att vi får ping-pong-regler och att med ändrad majoritet i riksdagen får vi nya las-regler.