Det tunisiska facket UGTT är en av organisationerna i en kvartett som får ta emot  Nobels fredspris i år.

”Kvartetten banade väg för en fredlig dialog mellan medborgare, partier och myndigheter och hjälpte till att hitta konsensusbaserade lösningar”, skriver den norska Nobelkommittén i sin motivering.

I kvartetten ingår fackföreningen Tunisien General Labour Union (UGTT), arbetsgivarorganisationen Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), människorättsorganisationen Tunisian Human Rights League (LDTH) och den nationella advokatföreningen Tunisian Order of Lawyers.

Det tunisiska facket UGTT har spelat en avgörande roll i den så kallade jasminrevolutionen. Under president Ben Alis tid stod facket på regimens sida men svängde sedan. Det var UGTT som låg bakom många av de strejker och demonstrationer som genomfördes i Tunisien, och som senare spred sig till andra länder i regionen.

Även arbetsgivarorganisationen kom att spela av avgörande roll för demokratiseringsprocessen.

”Mer än något annat, så är syftet med priset att uppmuntra det tunisiska folket, som trots stora utmaningar har lagt grunden för ett nationellt broderskap som kommittén hoppas ska fungera som ett föregångsexempel”, avslutar den sin motivering.

– Det är denna kvartett, inte de fyra organisationerna var för sig, som får årets fredspris, säger Nobelkommitténs Kaci Kullmann Five.

Flera fackliga i Tunisien är dock hotade till livet. I januari år mordhotades ordföranden för UGTT och bara några månader innan dess hade han utsatts för ett allvarligt mordförsök.

Flera attacker mot UGTT har rapporterats och 2012 angrep islamister fackets huvudkontor i Tunis, vilket filmades av  en övervakningskamera.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Arbetet-TT

Så utses fredspristagaren

Den 1 februari varje år är det stopp för nomineringarna till Nobels fredspris. I år hade 273 nomineringar kommit in till den norska Nobelpriskommittén när tidsfristen löpte ut, 205 personer och 68 organisationer. Näst flest i fredsprisets historia.

Nobelkommitténs fem ledamöter, som utses av norska Stortinget, börjar därefter gå igenom förslagen, så att en lista på 20—30 kandidater till slut vaskats fram. Kommittén har också rätt att nominera egna kandidater.

Listan lämnas sedan över till ett antal rådgivare och experter för djupare granskning.

Efter ett par månader är rådgivarnas rapporter klara och Nobelkommittén fortsätter sin urvalsprocess. Ofta fattas inte det definitiva beslutet förrän på kommitténs sista möte i oktober, just före tillkännagivandet.

Nobelkommittén eftersträvar enhällighet, men går inte det, vinner den kandidat som stöds av en majoritet av ledamöterna.