Över 30 000 löntagare demonstrerade på fredagen i Helsingfors mot  regeringens tuffa sparpaket.
Samtidigt meddelade statsminister Juha Sipilä (C) via twitter, att  arbetsmarknadens parter får förlängt till slutet av månaden med att komma med alternativ.

Klockan tio på fredagsmorgonen  var Järnvägstorget i centrala Helsingfors  proppfullt. Enligt organisatörerna hade över 30 000 personer slutit upp, för att lyssna på de centrala fackliga organisationernas ledare, politiker och ”vanliga löntagare”.
Även på andra håll i Finland hölls manifestationer, samtidigt som  ”politiska strejker” under dagen bland annat stoppade tåg- och
busstrafiken.
– Man sparkar finländska löntagare i huvudet och det rejält, sade  skiftarbetande metallarbetaren Paavo Niskanen från podiet i
Helsingfors, enligt dagstidningen Helsingin Sanomat.
För honom och många andra skulle exempelvis regeringens förslag om 25  procents minskad söndagsersättning och halverad övertidsersättning bli mycket kännbart om det genomförs.
Ledarna för landsorganisationen FFC, tjänstemännens STTK och  akademikernas Akava förklarade att de inte motsätter sig en sanering  av ekonomin.

Men, det ska då ske på ett rättvist sätt ut  löntagarperspektiv och inte med ensidiga direktiv som sätter  förhandlingstraditionen på arbetsmarknaden ur spel.

Innan demonstrationen riktigt kommit igång ösregnade det och åskan dundrade. Socialdemokraternas ordförande, f d ledaren för PRO  (Finlands motsvarighet till Unionen) Antti Rinne, drog ned applådåskor  med följande adress till regeringen:
– Vinden, åskan och regnet fortsätter om ni inte byter linje!
Även regeringen – bestående av Centerpartiet, Samlingspartiet  (Moderaterna) och Sannfinländarna – var inbjuden till manifestationen.

Inget av regeringspartierna hade dock sänt sin ordförande.
Ackompanjerade av burop upprepade de vad statsministern sade i sitt direktsända tv-tal häromkvällen, det vill säga att om
löntagarorganisationerna inte är nöjda med regeringens paket så får de presentera egna alternativ.
Ordföranden i tjänstemännens STTK, Antti Palola, skriver i ett mail till Arbetet att hans organisation i går, torsdags, inledde ett sådant  arbete, men att man ännu inte vill offentliggöra några detaljer.
Hans kollega på landsorganisationen FFC, Lauri Lyly, har gjort klart att han inte är intresserad av några blixtutryckningar utan efterlyser långsiktighet.
Redan på onsdag i nästa vecka var det meningen att riksdagen skulle  behandla regeringens reformförslag. Då håller dock EU-ländernas ledare ett möte med anledning av den akuta flyktingkrisen.
På fredagsförmiddagen gav därför statsminister Sipilä parterna frist fram till månadsskiftet för att komma med alternativ till sina och
regeringspartnernas beska droppar.
Sören Viktorsson