Staten är grunden till att samhället fungerar och medarbetarna förvaltar vår demokrati och upprätthåller rättssäkerhet, skriver artikelförfattarna. Foto: Janerik Henriksson

De försämringar som Arbetsgivarverket vill införa genom ett nytt tjänstepensionsavtal riskerar att dränera staten på nödvändig kompetens, skriver ordförandena för åtta fackförbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, på Arbetet Debatt.

 

Vi står vid ett historiskt vägskäl där staten ser ut att försämra pensionsvillkoren. Inte nog med att den allmänna pensionen generellt har urholkats. Nu ska också tjänstepensionen för de statligt anställda gröpas ur. Det är med beklämmande kortsynthet som Arbetsgivarverket ikläder sig rollen att dränera staten på kompetens genom att vilja försämra den långsiktiga tryggheten som ligger i pensionerna.

Sedan 2014 förhandlar vi om ett nytt tjänstepensionsavtal för våra drygt 100 000 medlemmar som arbetar inom staten. Vår motpart Arbets­givarverket tecknade nyligen avtal med Seko och Saco men vi är inte nöjda med det.

I takt med att vårt allmänna pensionssystem försämras så ökar tjänstepensionens betydelse för den slutgiltiga pensionen. Arbetsgivarverket vill inte göra tillräckligt stora pensionsinsättningar för tjänstepensionen i framtiden och det kommer att drabba medarbetare med inkomster över 36 250 kronor i månaden. Tjänstemän och chefer förlorar mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden i framtidens pensioner jämfört med i dag. Staten kommer att dräneras på kompetent personal.

Staten är grunden till att samhället fungerar och medarbetarna förvaltar vår demokrati och upprätthåller rättssäkerhet. För att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft måste staten kunna erbjuda bra villkor och där är tjänstepensionerna en viktig del. Att försämra villkoren för en sektor som redan idag befinner sig i en ansträngd situation när det gäller kompetens- och chefsförsörjning är inte rätt väg att gå.

Det allmänna pensionssystemet gör att vi i framtiden kommer att behöva arbeta längre för att uppnå samma pensionsnivåer. Vi som parter på arbetsmarknaden måste försöka lösa hur ett hållbart arbetsliv ska göras möjligt. I pensionsförhandlingarna har vi förhandlat fram en extra premie för att medarbetare ska kunna trappa ned i den takt som de själva önskar. Det är en attraktiv lösning som vi tror att många medlemmar kommer att uppskatta. Problemet är att det inte förenas med en rätt att arbeta deltid. Om arbetslivet ska göras längre så måste den enskildes inflytande över sitt arbetsliv öka.

Arbetsgivarverket vill också särbehandla sjuka och föräldralediga i det nya tjänstepensionsavtalet. De föreslås inte få ta del av den extra premien i tjänstepensionsavtalet för att kunna trappa ned i slutet av sitt arbetsliv. Vi menar att det är diskriminerande. Anställda ska kunna tjäna in tjänstepension under hela sin anställning.

Pensionsgruppen, som består av både regeringen och oppositionen, har som ambition att hitta lösningar för att fler ska kunna jobba längre för att klara både pensioner och välfärd. Det är synd att Arbetsgivarverket inte verkar se sig själva som en del av den lösningen.

Det är mycket förvånande att se den brist på ansvar som Arbetsgivarverket ger uttryck för. Vi vill ha ett tjänstepensionsavtal som ger bra pensioner och gör staten till en attraktiv arbetsgivare. Det kommer att bidra till att samhället fortsätter att fungera väl och det gynnar Sveriges konkurrenskraft.

Britta Lejon
ordförande i Fackförbundet ST

Lars Fresker
ordförande i Officersförbundet

Lena Nitz
ordförande i Polisförbundet

Håkan Sparr
ordförande i Försvarsförbundet

Annika Elias
ordförande i Ledarna

Johanna Jaara Åstrand
ordförande i Lärarförbundet

Björn Hartvigsson
ordförande i Tull-Kust

Sineva Ribeiro
ordförande i Vårdförbundet