Foto: Tor Johnsson

Arbetets chefredaktör Johanna Kronlid har efter 5 år valt att lämna tidningen.

I ett meddelande till medarbetarna skriver Johanna Kronlid:
Det har hänt mycket på tidningen Arbetet de senaste fem åren. Vi har inte bara bytt namn. Vi gjorde om tidningen, skapade Arbetet Live och tar numera plats på kongresser och mässor. Dessutom har våra politiska skribenter välförtjänt gjort sig kända.
Det har varit rolig att driva den här skutan. Men nu är jag sugen på förändringar i livet.
Ni ska iväg på nya äventyr. Den resan kommer ni att lyckas med tillsammans med ny ledning

Johanna Kronlid har under sina år på Arbetet med framgång utvecklat tidningen och arbetsmarknadsjournalistiken. Under hennes ledning har papperstidningen bytt namn från LO-tidningen till Arbetet. Tidningen fick då en ny och modern design och modern journalistik.
Hon har också med framgång varit med i utvecklingen av Arbetet.se och utnyttjandet av sociala medier för spridning av arbetsmarknadsfrågor till nya grupper läsare.
Med stigande upplaga för tidningen Arbetet och en snabb ökning av antalet besökare har hon visat, att det finns det ett stort behov av god journalistik kring vår tids kanske avgörande frågor, arbete och arbetets villkor. Både i Sverige och internationellt.

Företaget inleder omedelbart arbetet med att hitta hennes ersättare.