Pensionerna ökar med i snitt 340 kronor i månaden nästa år. Men de som bara har garantipension får en sänkning på cirka 30 kronor i månaden. Det visar nya beräkningar från Pensionsmyndigheten.

Sysselsättningen ökade förra året. Dessutom gick det bra för AP-fonderna, och därför ökar pensionerna för de allra flesta. Men omräkningen av pensionerna slår väldigt olika.

De 330 000 pensionärer som har lägst pension får sänkt pension med -0,4 procent. Den lägsta pensionen, garantipensionen, bestäms av prisbasbeloppet, som hänger ihop med inflationen. Eftersom inflationen varit negativ sänks prisbasbeloppet med 200 kronor. Därför får de som bara har garantipension en sänkning.

– Men de kommer också att få del av regeringens sänkning av pensionärsskatten, och de är den grupp som gagnas mest av den justering vi gör av bostadstillägget för pensionärer. Så till syvende och sist innebär det en förstärkning även för dem, totalt sett, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

460 000 pensionärer får höjningar med upp till 4,2 procent. De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, får höjd inkomstpension med 4,2 procent.

Annika Strandhäll är nöjd med detta, och säger att regeringen ska sänka skatten på pensioner nästa år och höja bostadstillägget. Cirka 1,3 miljoner pensionärer som är 65 år och äldre och tjänar under 20 000 kronor i månaden får då sänkt skatt. Det ger i snitt 250 kronor per månad.

– Det borde ge den bästa utvecklingen för pensionerna sedan pensionssystemet infördes, säger Annika Strandhäll.