Om vi inte haft invandring till Sverige sedan 1950 skulle vi i dag vara ungefär 2,5 miljoner färre invånare. Och 900 miljarder kronor fattigare, visar en ny rapport från tankesmedjan Arena idé.

Uttryckt på ett annat sätt: 900 miljarder är den sammanlagda vinsten av invandringen till Sverige mellan 1950 och 2014. Det innebär att om vi inte hade haft invandring skulle skatten behöva vara 65 miljarder kronor högre per år.

Invandringen har alltså varit en lönsam affär för Sverige, enligt rapportförfattarna Sandro Scocco, som är chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, som är docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Logiken är ganska enkel, skriver de: Det blir billigare för varje enskild invånare om kostnaden för samhällets gemensamma utgifter fördelas på 10 miljoner människor än på 7,5 miljoner.

Lite förenklat har författarna delat upp invånarna i Sverige i två grupper – personer med och utan invandrarbakgrund. Sedan har de räknat fram hur mycket dessa individer kostat samhället och hur mycket de själva bidragit med till samhällsekonomin.

En anledning till att utrikesfödda bidrar mer till samhällsekonomin än vad de kostar är att de är kraftigt överrepresenterade i åldersgrupperna 20–40 år och underrepresenterade bland de äldre åldersgrupperna.

Trots lägre sysselsättningsgrad och högre kostnader så är det alltså fullt förklarligt att invandringen går med vinst för den svenskfödda befolkningen genom att invandrare i så hög grad är i arbetsför ålder.

Enligt rapporten står arbetskraften med svensk bakgrund för endast 0,2 miljoner av den totala ökningen av antalet sysselsatta sedan 1950, medan personer med utländsk bakgrund står för 1,1 miljon ytterligare sysselsatta. Invandrarna har alltså stått för 85 procent av sysselsättningsökningen i Sverige sedan 1950.

– Utan invandringen under efterkrigstiden skulle Sveriges ekonomi ha varit ungefär en femtedel mindre än vad den är i dag, slår rapportförfattarna fast.

Det finns en påtaglig potential att ytterligare öka vinsten med invandringen genom att höja sysselsättningsgraden bland invandrade. Det kräver dock en bättre integrationspolitik och riktade investeringar, enligt rapporten.