Enkät. Arbetet frågade tre förhandlare på arbetsgivarsidan hur de ser på rättvisa.

anna-nordin

ANNA NORDIN, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Vad är rättvisa löner för dig?

– Löner bestäms marknadsmässigt. De ska spegla arbetets innehåll och den prestation man gör och det ska finnas möjlighet att göra lönekarriär.

Går det att sätta rättvisa löner utifrån de aspekterna?

– Ja. Rättvisa är ju ett svårt begrepp, närmast filosofiskt. Olika personer lägger olika betydel-ser i det, men om du frågar mig så kan du det.

Lönesystem som är lätta att följa verkar ha varit svårt att skapa?

– Jo, jag är bekant med att vissa tycker att det är ett problem. Men vi försöker utveckla systemen ihop med facken.

Hur stora löneskillnader bör samhället ha?

– De kan i alla fall vara större än de är i livsmedelsbranschen i dag.

Varför är det viktigt att öka skillnaden?

– Vi tror att det skapar en bra motivation att utvecklas i arbetet.

Är det rättvist när näringslivstoppar tjänar nästan 50 gånger mer än industriarbetare?

– Näringslivstopparnas löner förhandlar inte jag, jag har ingen uppfattning om rätt löner för dem.

Chefer för livsmedelsföretag – hur stor löneskillnad är rättvist där?

– Jag jobbar inte med de bitarna och tycker inte att det är min uppgift att ha en åsikt om det.

mattiasdahl

MATTIAS DAHL, förhandlingschef på Svensk Handel.

Vad är en rättvis lönesättning?

– Alla har väl en egen uppfattning om vad som är rättvist. Men det är rimligt att lönen sätts så nära den enskilda som möjligt. Vi tycker att märket ska fördelas utifrån prestation och kända kriterier. Det är för många avtal som har principen lika för alla.

Är inte det rättvist?

– Nej. Olika institutioner har undersökt: lika lön eller lön efter prestation? En förkrossande majoritet tycker det senare.

Hur ska fördelningen ske?

– I en butik vet alla vem som är den goda säljaren, som ger bra service. Det ser vi. Men det är svårt att mäta. Men det är viktigt att belöna den goda säljaren. Det är rättvist, för att företaget ska bli livskraftigt.

Ni vill frysa ingångslönerna, går 19 000 kronor att leva på?

– Ja, det räcker att leva på, men inte för att köpa en lägenhet i Stockholms innerstad.

Inte i hela Stockholm, väl?

– Vi kan inte sätta löner i landet utifrån Stockholms bostadspriser. Men ju mer pengar vi måste lägga på höga ingångslöner, desto mindre finns till en löneutveckling för dem som presterar bra.

kjellbergkahn

ÅSA KJELLBERG KHAN, förhandlingschef Elektriska installatörsorganisationen.

Vad är rättvisa löner enligt dig?

– En lön som sätts individuellt, utifrån dels företagets förutsättningar, dels varje individs kompetens och bidrag till verksamheten. Alla, chefer och medarbetare, ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad man ska göra för att kunna påverka lönesättningen. Både arbetet och hur det utförs ska bedömas. Om kriterierna uppfylls olika av olika medarbetare är lönerna olika.

Hur stora löneskillnader bör det vara i ett samhälle?

– Så stora att man upplever att det lönar sig att utbilda sig, utvecklas i arbetet och att satsa i jobbet. Både för små och för stora löneskillnader hämmar eller skadar samhällsutvecklingen, men på olika sätt. Sverige har EU:s mest sammanpressade lönestruktur. Vi behöver använda lönerna för att motivera flera till utbildning och utveckling i jobbet. Det gäller alla jobb. Då måste vi också som individer kunna hantera att lönerna kan vara olika på samma arbetsplats.

Är det rättvist och varför att de 50 bäst betalda i näringslivstoppen tjänar nästan 50 gånger mer än en industriarbetare? 

– De som sätter topplönerna i näringslivet är de som måste ta ansvar för att bedöma hur mycket man behöver betala dem som leder våra storföretag. Personer med en unik kompetens, ett unikt ansvar och med hela världen som möjlig arbetsplats, kommer alltid tjäna mer än andra.

 

LÄS OCKSÅ:

• ”Direktörer och chefer är överskattade”