Kravet på siffersatta avtal är ett sätt att betona industriavtalet och märket, säger Cecilia Fahlberg, Unionen. Foto: Sune Fridell

Kravet på siffersatta avtal är ett sätt att betona industriavtalet och märket, säger Cecilia Fahlberg, Unionen. Foto: Sune Fridell

Unionen har lagt fast inriktningen i avtalsrörelsen. Tjänstemannafackets mål är: Halverade löneskillnader mellan kvinnor och män, höjda reallöner, siffersatta avtal och flexpension. Balans mellan arbetets krav och möjligheterna att återhämta sig är också ett viktigt avtalsmål.

– En av våra tyngsta frågor handlar om arbetstiden. Problemen tar sig olika uttryck. Det kan handla om skift, styrd tid eller att aldrig få vara riktigt ledig. Möjligheten att återhämta sig är otroligt viktig, säger Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande.

Det är Unionens förbundsråd som beslutat om målen i den kommande avtalsrörelsen. Tanken är att kraven ska konkretiseras i de olika avtalsdelegationerna. Och Unionen kommer att samarbeta med de fyra andra industrifacken – IF Metall, GS, Livs och Sveriges Ingenjörer – för att lägga fram en gemensam avtalsplattsform.

– När vi säger att vi vill ha siffersatta avtal är det ett ställningstagande mot sifferlösa avtal och ett sätt att betona och vårda industriavtalet och märket, säger Cecilia Fahlberg.

Och hon säger att kravet på höjd reallön helt enkelt handlar om att facket vill att medlemmarna ska ta del av de värden som produceras.

Förbundsrådet tog också beslut om att halvera löneskillnaden mellan män och kvinnor under tiden fram till år 2029. I praktiken går det ut på att minska gapet med 5 procentenheter under de närmaste 14 åren.

– Vi måste jobba systematiskt med vår motpart för att minska löneskillnaderna mellan könen. Det finns flera sätt – bland annat tillgång till kompetensutveckling, föräldravänliga arbetsplatser och lönekartläggning, säger Unionens ordförande.

Arbetet har tidigare berättat om kravet på flexpension. I förra avtalsrörelsen slöt Unionen avtal med alla sina motparter utom Almega om större avsättningar till tjänstepensionen och om större möjlighet att ta ut pension på deltid. Tanken är att fler ska orka arbeta fler år om de har möjlighet att göra det på deltid.

Unionen tänker nu se till att få ett sådant avtal med Almega och att öka avsättningarna till tjänstepensionen.