I höstas aviserade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att 100 av 320 kontor runt om i landet ska stängas.

– Vad gör arbetsministern för att inte Arbetsförmedlingen ska stänga en mängd kontor på mindre orter, undrade Annika Qarlsson (C) som debatterade med arbetsminister Ylva Johansson i riksdagen.

– Det är inte klart vilka kontor, eller hur många, som ska stängas, svarade Ylva Johansson.

Hon betonade att Arbetsförmedlingen har fått mer pengar och att staten ska vara närvarande i hela landet. Närvaro behöver inte innebära ett kontor. Arbetsförmedlarna ska ut på fältet och träffa arbetsgivare. Ny teknik ska göra att arbetslösa kan sköta kontakterna med Arbetsförmedlingen vid datorn.

Hon underströk att Arbetsförmedlingen beslutar om kontoren – inte regeringen.

Svaret imponerade inte på Annika Qarlsson.

– Jag har sett delar av listan. Det är inte i Stockholm som Arbetsförmedlingen tänker stänga kontor. Det är i mindre städer och större tätorter, sa hon och hävdade bibehållna kontor är en ”viktig signal om likvärdighet” i hela landet.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga den statliga närvaron i hela landet och granska myndigheternas beslut om lokalisering. Uppdraget ska redovisas den 1 april nästa år.