Landstinget i Västernorrland vann första ronden i domstol. Förvaltningsrätten stoppar inte utredningen om hur vinsterna i välfärden ska begränsas.

– Trevligt att höra att det kommunala självstyret gäller, säger landstingsrådet Erik Lövgren (S).

Landstinget är först i Sverige med att besluta om vinstbegränsning i välfärden. Den brittiska tidningen The Guardian har redan utnämnt Härnösand till platsen där motrevolutionen mot vinster i välfärden startade.

Tidningen konstaterar att Sverige har gått längst i Europa med privatiseringar inom vården och talar om beslutet i Västernorrland som den första motreaktionen på ett ”20-årigt experiment”.

Hittills har landstinget tagit två principbeslut om vinstbegränsning. I juni beslutar landstingsfullmäktige om hur reglerna ska se ut.

Även detta beslut kommer att överklagas.

– Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och deras medlemsföretag är rädda för att mista möjligheten att sälja sina bolag och koncerner vidare med vinst. De har uttryckt stor oro för att vi ska komma ens en millimeter på vägen mot att begränsa vinstuttaget. De är oroliga för att bolagen bli osäljbara, säger Erik Lövgren och fortsätter:

– Det stör inte mig. Jag anser inte att målet med lagen om valfrihet är att aktieägarna ska tjäna på att sälja sina bolag vidare.

Domstolens beslut innebär bara att landstinget får fortsätta att fila på nya regler om hur vinstuttaget i privata vårdföretag ska begränsas. Nu ska domstolen pröva om landstingets förra beslut om vinstbegränsning strider mot EU-rätten eller lagen om offentlig upphandling. Sedan kommer nästa överklagande när väl beslutet är fattat i juni.

Enligt tidningen Allehanda i Ångermanland återinvesterar de tio vårdcentralerna i Västernorrland bara en tredjedel av vinsten. Två tredjedelar går till ägarna som utdelning.

Läs the Guardian: Swedish Council becomes first to limit private profits in healthcare