Där ska allt mätas och kontrolleras på längden och tvären. Tre minuter för att städa en sjukhustoalett. 22 minuter för att duscha en gammal människa.

– Vi måste lita mer på personalen, ge dem större handlingsutrymme och sätta brukarna i centrum, betonade Ardalan Shekarabi.

Det har gått 25 år sedan kommunerna började släppa in privata företag i större skala. Nu är det dags att fundera på hur det blev. I höst tillsätter regeringen en utredning om hur välfärden ska styras i framtiden.

Tidigare i dag presenterade Kommunal en rapport om hur hemtjänsten kan styras i framtiden. Budskapet går ut på att personalen och de gamla ska få mer att säga till om. De gamla får välja vad de helst vill ha hjälp med. I dag får de välja vårdbolag – men bara tre procent utnyttjar möjligheten att byta.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Almega Vårdföretagarna, var nöjd med rapporten.

– Det är befriande att någon diskuterar kvalitet och sätter fokus på de verkliga problemen i äldreomsorgen i stället för att prata om driftsformer och vinster i välfärden. Det är en kontraproduktiv diskussion som inte leder till kvalitet, ansåg han.

Ardalan Shekarabi höll inte med.

– Det brukar sägas att kvaliteten är det viktiga, inte vem som driver verksamheten. Den logiken har varit den dominerande. Det är just det som är problemet.

– Det uppstår en konflikt mellan att dela ut vinst till aktieägarna och att lägga alla resurser på att anställa fler. Det är klart att kvaliteten hänger ihop med reglerna om hur pengarna ska användas. Politikens roll är att hitta den rätta avvägningen mellan olika intressen.

Han påminde om att tanken bakom privatiseringarna från början var att öka effektiviteten och minska byråkratin. Resultatet blev mer byråkrati. Kommunerna har byggt upp en stor kontrollapparat. Personalen i hemvården styrs minut för minut.

Både Ardalan Shekarabi och Kommunals ordförande Annelie Nordström tog stadsdelen Skönsmon i Sundsvall som exempel på nytänkande. Där har mycket av ansvaret lagts över på de anställda i hemtjänsten. Resultat har blivit effektivare hemtjänst med mindre byråkrati och större inflytande för de gamla.

Alltihop bygger på tanken att man kan lita på folk.

– Tillit har byggt det svenska samhället, sa Ardalan Shekarabi.

Men tillit är ingen självklarhet. Under de senaste 25 åren har det byggts upp en kontrollkultur. Den märks på alla områden. Ingen har föreslagit att polisen ska privatiseras, men polisen har byggt upp samma kontrollbyråkrati som till exempel äldrevården.

– Det stora problemet är bristen på tillit. Man tror att tillit skapar problem. Det måste vi börja ifrågasätta.