Öka valfriheten för de äldre.

Det är ett av förslagen i Kommunals rapport ”Plats för proffsen”. Rapporten visar på alternativ till att låta marknaden styra.

Proffsen är anställda i hemtjänsten, biståndshandläggare och andra som jobbar med omsorg om gamla i deras hem. De ska organiseras i team som tar hela ansvaret för de gamlas behov av vård och omsorg.

De anställda i hemtjänsten ska tillsammans med de gamla komma överens om vad som ska göras. Därmed ökar valfriheten. De gamla får inte bara välja vårdbolag, utan de får också välja vad de helst vill ha hjälp med.

På köpet kan äldreomsorgen bli billigare. Byråkratin minskar om kommunerna vågar lita på personalen. Då minskar behovet av kontroll.

I dag styr marknadstänkandet hemtjänsten. Allt styrs av klockan. Ett toalettbesök ska gå på två minuter. Modellen är hämtad från industrin. Men det som är rationellt i industrin är inte rationellt i hemtjänsten.

– Det som är bra i bilindustrin får stora negativa effekter för omsorgens kvalitet, konstaterar Anna Werkelin Ahlin, en av rapportförfattarna.

Åtta av tio kommunalare i hemtjänsten svarar att deras arbete styrs av att varje insats är minutsatt.

Rapporten pekar på att det som är rationellt i industrin inte är omsorgsrationellt, det vill säga personalen får inget utrymme att möta de äldres individuella behov. Det som krävs är tillräckligt med tid och utrymme för flexibilitet.

De som jobbar i hemtjänsten ska ha adekvat utbildning. Legitimerade undersköterskor kan vara en väg. Kommunal tycker att legitimation bör utredas.

Rapporten upprepar det gamla förslaget om Äldrecentrum som ska ha det övergripande ansvaret för all äldrevård. Kommunerna ska ta hela ansvaret. I dag är det inte ovanligt att gamla, sjuka människor bollas fram och tillbaka mellan landstinget och kommunen.