– Är det rimligt att man som arbetslös kan få mer i bidrag för att inte jobba än många heltidsanställda får i lön?

Den frågan ställer Fredrik Schulte (M) i en interpellation till finansminister Magdalena Andersson.

Han hänvisar till en enkät i Kommunalarbetaren. Den visar att den lägsta avtalsenliga lönen för vårdbiträden utan utbildning från gymnasiet är 15 685 kronor i månaden. Den 7 september höjs a-kassan från 680 till 910 kronor om dagen.

– Detta skulle innebära att den nya maximala månadsersättningen blir 20 200 kronor. Därmed kommer alltså en höginkomsttagare som blir arbetslös att få en av staten garanterad ersättning som nästan är 5 000 kronor högre än vad vissa vårdbiträden får för att jobba, skriver Fredrik Schulte (M).