Parker Ayewubo. Foto: Adam Ihse

Parker Ayewubo, lagerarbetare, Kungälv. Medlem i Handels, är inte fackligt aktiv, men vill bli.

Vad är rättvisa för dig?

– Det är att alla människor i hela världen behandlas lika, oavsett etnisk bakgrund eller var man kommer ifrån.

Hur ser det ut tycker du?

– Globalt sett är många länder korrupta, folk har inte rätt att uttrycka sina åsikter. Fackliga blir fängslade, dödade, vågar inte säga ifrån. I Sverige behandlas personer orättvist i vissa situationer. Till exempel finns det personer från Polen som kommer till Sverige och jobbar men inte får samma lön. Eller kvinnor som inte får samma lön som män. Många företagsledningar talar om vikten av mångfald – men behandlar inte människor rättvist.

Är din arbetsplats rättvis?

– När man jobbar på ett lager så är det mycket sexuella trakasserier mot kvinnor, och många som inte tar det på allvar, liksom kränkningar av dem med utländsk bakgrund.

Handlar det om rasism?

– Ja, det finns rasism överallt, men man ska inte behöva uppleva det på ett företag där man jobbar. Men nu förstår jag att det finns, för att jag har upplevt det själv.

Du har gått kursen Global rättvisa, hur vill du använda kunskaperna?

– Jag vill jobba för frågorna om mångfald och rasism, och allas lika värde i arbetet. Det är frågor man måste ta tag i. Jag hoppas verkligen att jag får något sådant uppdrag, för jag vill göra skillnad.

 

Läs också: