Arbetsförmedlingen vill att färre arbetslösa ska tvingas lämna in aktivitetsrapporter varje månad.

Men det här ändrar ingenting för de 300 000 arbetslösa som blir av med ersättning om de inte rapporterar.

Allt som allt var nästan 400 000 arbetslösa är skyldiga att lämna in aktivitetsrapporter i april. För dem verkar det inte bli någon skillnad.

– Jag tror att det är väldigt osannolikt, säger Åsa-Marie Linderö, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Sedan september 2013 måste 136 000 arbetslösa med ersättning från a-kassan rapportera hur många jobb de har sökt varje månad – annars blir de av med ersättning. Sedan i mars gäller samma regler för 163 000 långtidsarbetslösa med aktivitetsstöd.

Trots hot om straff rapporterade bara 122 000 av dem i april. 41 000, eller 25 procent,  rapporterade inte.  Arbetsförmedlingen hoppas att den siffran ska minska till tio procent.

– Vi får vänta och se vad som händer i maj och juni. Vi har ingen anledning att tro annat än att antalet kommer att minska, säger Arbetsförmedlingens projektledare Göran Åhman och hänvisar till att antalet sjönk till hälften under de första fyra månaderna med nya regler för arbetslösa med a-kassa.

Ingen vet exakt hur stor svarsfrekvensen är. Orsaken är att Arbetsförmedlingen inte vet hur många som är med i a-kassan, utan bara hur många som tänker ansöka om ersättning från a-kassan.

De är fler än de som verkligen får pengar. I april lämnade 78 procent av dem som vill ha pengar in aktivitetsrapporter i april.

– Troligen är det uppåt 90 procent av dem som verkligen får a-kassa som lämnar in aktivitetsrapporter. Så har det varit tidigare när vi har kollat med a-kassorna, uppger Göran Åhman.

84 000 arbetslösa riskerar ingenting om de struntar i kravet på att rapportera varje månad. Av dem var det bara var fjärde, eller 21 000 personer, som rapporterade i april. Den här gruppen består framför allt av människor som är hänvisade till socialbidrag.

Var tredje arbetslös struntade i kravet på att rapportera i april  – totalt 134 000 personer.

Arbetsförmedlingen vill ha grönt ljus från regeringen för att låta en del grupper slippa kravet på aktivitetsrapporter.  I ett brev till regeringen pekar förmedlingen ut två grupper som exempel: nyanlända med etableringsplan och folk med starta eget-bidrag, totalt runt 43 000 personer.

Det här är grupper som redan i dag antingen slipper rapportera eller inte behöver rapportera lika ofta som andra arbetslösa.

Inget beslut är fattade än. Arbetsförmedlingen håller fortfarande på att ringa in vilka grupper som ska undantas.

– Det gäller grupper som inte omfattas av krav på sökaktivitet eller inte riskerar sanktioner om de inte lämnar aktivitetsrapport. Nyanlända flyktingar följs redan upp mot sin etableringsplan. De finns ingen poäng i att de ska fylla i blanketter om samma sak, anser Åsa-Marie Linderö.

 

Straffskala med fem steg

De som inte lämnar in aktivitetsrapporter i tid straffas med sänkt eller indragen ersättning. Straffskalan kallas för sanktionstrappan. Den har fem steg.

Första steget är en varning. I steg två ryker en dags ersättning, i steg tre fem dagar och i steg fyra tio dagar. Det femte steget skiljer sig åt. Arbetslösa med a-kassa blir av med all ersättning så länge perioden av arbetslöshet varar. Arbetslösa med aktivitetsstöd blir av med 45 dagars ersättning. Sedan får de den lägsta ersättningen på 233 kronor om dagen, en förlust på som mest 9 000 kronor i månaden.