84 000 fler anställda på ett år – och hela ökningen består av fasta jobb.

Men den höga arbetslösheten består. 432 000 människor var arbetslösa i april. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent.

Det här är ett par siffror från Statistiska Centralbyråns om läget på arbetsmarknaden i april.

684 000 människor hade tillfälliga jobb. Antalet har inte förändrats på ett år, samtidigt som 84 000 fler har fått fasta jobb.

Fortfarande har var sjätte anställd ett tillfälligt jobb. Och nästan 300 000 människor är undersysselsatta, det vill säga jobbar färre timmar än de skulle vilja.

Totalt ökade antalet sysselsatta med 64 000 på ett år mellan april 2014 och april 2015.

Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 30 000 på ett år till 154 000. Av dem pluggade 101 000 på heltid. Även 15-åringar som går i nian och söker extrajobb räknas som arbetslösa i statistiken.

Eftersom den totala arbetslösheten inte minskar mer än möjligen marginellt, innebär lägre arbetslöshet bland ungdomar högre arbetslöshet i befolkningen som är 25 år och äldre.