Seko Sjöfolk, sjöbefälen och redarna välkomnar i ett gemensamt remissyttrande förslaget om tonnageskatt – eller blå skatt, som de själva kallar den.

Fack och arbetsgivare betonar att det är bråttom. Skatten måste införas så fort som möjligt ”för att stoppa den alarmerande flaggflykten och vända utvecklingen för den svenska sjöfarten till något positivt för hela Sverige med fler jobb, ökad tillväxt och förutsättningar för en klimatsmart infrastruktursatsning.”

Tonnageskatt, eller blå skatt, ska göra svensk sjöfart starkare i konkurrens med resten av Europa. Där har flera länder redan infört skatten. Den beräknas på fartygens storlek. I dag beskattas rederiernas vinst.

Ungefär 100 svenska fartyg går under svensk flagg i dag. 400 svenska fartyg bär utländsk flagg. Facken och arbetsgivarna hoppas att blå skatt ska leda till återflaggning – det vill säga att svenska fartyg blir blågula på nytt.

I början av februari föreslog en statlig utredning att Sverige ska införa den nya skatten. Fack och arbetsgivare vill att förslaget ska bli till lag så fort som möjligt.

Seko Sjöfolk pekar på att remissvaren är positiva.

– Det är glädjande. Nu är det viktigt att beslutsprocessen går snabbt. Tonnageskatten måste införas med en gång så att inte ännu fler fartyg flaggas ut, säger Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold i ett pressmeddelande.