Blir det något frihandelsavtal mellan EU och USA?
– Ja, svarar både LO och Svenskt Näringsliv.

Stötestenarna är många men det finns också en betydande samsyn mellan svenska fack och arbetsgivare om ett frihandelsavtal (TTIP) mellan EU och USA. Det framkom under ett seminarium i Europahuset i dag, fredag, där Caroline af Ugglas, vice vd för Svenskt Näringsliv, diskuterade med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om vilka förhoppningar och farhågor som finns inför ett avtal.

För ett par veckor sedan bedömde EU-kommissionär Cecilia Malmström att ett avtal kan vara på plats tidigaste 2017 och att grunden till ett avtalsförslag troligen inte kommer innan jul, vilket anhängarna till avtalet hoppas på.

Caroline_af_UgglasCaroline af Ugglas sa att USA precis som EU är vana vid att ”exportera” sina synsätt då de sluter handelsavtal.
– Det gör det lite komplicerat, sa hon och menade att de kunde bli en krock då två parter har en sådan utgångspunkt.

Både Svenskt Näringsliv och LO vill se ett avtal mellan EU och USA. De har dock olika uppfattningar om den mest kontroversiella frågan – investeringsskyddet (ISDS). EU-kommissionen och USA driver på för att lösa konflikter mellan företag och stater i specialdomstolar. Det är ett förslag som fått både fack och miljöorganisationer att rasa på båda sidorna Atlanten. Det kan leda till att demokratiskt fattade beslut överprövas, varnar kritikerna.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson talar på Göteplatsen i Göteborg efter Socialdemokraternas demonstration på första maj. Foto: Thomas Johansson

Foto: Thomas Johansson

I onsdags kom dock EU-kommissionen med ett nytt förslag på hur ett investeringsskydd skulle kunna se ut. LO:s ordförande sa att EU-kommissionen flyttat sig i frågan om investeringsskydd.

– Jag tror att vi kan ha hittat en lösning, sa han. Vi har aldrig varit emot att det ska finnas ett skydd mot investeringar utan att tvister ska lösas i domstolar som är så ensidigt kopplade till näringslivet. Men nu får även andra organisationer ett inflytande, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Från fackligt håll har det funnits en misstro mot specialdomstolarna och man har istället velat att frågorna ska avgöras i nationella domstolar. Thorwaldsson välkomnade därför EU-kommissionens nya förslag till tvistelösning. Mycket av förslaget har varit känt sedan tidigare men i veckan kom det på papper vilket gör att mer konkreta förhandlingar kommer igång.

Under investeringstvister tidigare har företaget utsett en domare till specialdomstolen som ska lösa tvisterna. Staten har utsett en annan domare och tillsammans har stat och företag kommit överens om en tredje domare. Nu vill EU-kommissionen istället att det ska upprättas en lista med domare redan innan fallen har kommit upp.

Det ska också bli möjligt att överklaga besluten och tredje part, till exempel fackföreningar, ska kunna komma in med åsikter om fallet. En annan förändring är att de företag som vill stämma stater måste välja att antingen ta upp fallet i nationell domstol eller i specialdomstolen. Det ska inte, som tidigare, gå att göra både och.