Höjd garantilön och förhandlingsrätt för det lokala facket. Det blev resultatet av det nya kollektivavtalet mellan de 14 LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen som blev klart i går, onsdag.

Avtalet innebär bland annat att den lägre garantilönen – alltså den lön som utgår för tiden den bemanningsanställda inte är utbokad på uppdrag – höjs med tre procent.

KentAckholt– Vi är oerhört nöjda med att tyngdpunkten i avtalet ligger på de allra lägsta lönerna och att vi har lyckats nå dit utan att behöva ta till konfliktvarsel, säger LO:s ombudsman Kent Ackholt, som är samordningsansvarig för LO:s bemanningsavtal.

Det nya avtalet innebär också att det lokala facket får förhandlingsrätt. Tidigare har ett förbund varit ”administrativt ansvarigt” på en arbetsplats och arbetsgivaren har kunnat vägra förhandla med den lokala klubben om den tillhört ett annat fack.

Det är precis vad som inträffat för de inhyrda som organiserat sig i en egen Handelsklubb på Icas lager i Helsingborg. Arbetsgivaren, Proffice, har vägrat att erkänna klubben och dessutom gett klubbordföranden sparken. En tvist som är på väg till domstol, enligt vad Arbetet erfar.

– Nu är det facket som bestämmer vem som ska förhandla, säger Kent Ackholt. Lagerarbetarnas klubb kommer att bli fullvärdig förhandlingspart som kan göra egna uppgörelser med arbetsgivaren.

Det här låter som långt viktigare än kronpåslagen?

– J, det håller jag med om, säger Kent Ackholt.

När det gäller frågan om garantilön och tillgänglighetstid – det vill säga den tid den anställde inte är utbokad men tillgänglig för uppdrag – har parterna enats om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda problemen. Syftet är att frågan ska regleras i nästa avtalsförhandling, år 2016.

– Årets avtalsförhandlingar har präglats av ett positivt förhandlingsklimat, vilket stärkt relationerna och skapar goda förutsättningar för framtida förhandlingar, säger Kent Ackholt.

Också Handels ombudsman Sören Söderman, som representant sitt fack i förhandlingarna, är nöjd med den nya ordningen. Det vill säga att det ska finnas ett centralt ansvarigt förbund, men också lokalt ansvariga klubbar från andra förbund.

– Det är jättebra för våra medlemmar, säger han till Handelsnytt.

Enligt det nya avtalet ska parterna arbeta för att förstärka branschens arbetsförmedlande roll, särskilt för nyanlända. De kommer nu att träffa arbetsmarknadsministern eller hennes företrädare för att konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete, en fråga som också är ämnet för de pågående trepartssamtalen om ett så kallat snabbspår för nyanlända.

henrikbackstrom– Det är viktigt att branschens arbetsförmedlande roll erkänns brett på arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.