Petter Johansson, regionalt skydds­ombud för Elektrikerna, är oroad över att ­kontrollen ­försämrats samtidigt som ­tempot drivs upp och säkerheten ofta prioriteras ner. Foto: Anders ­Wiklund

 

Inspektörer som sällan syns ute på arbetsplatserna och en arbetsmiljö som blir allt sämre. De regionala skyddsombuden saknar uppbackning från myndigheten, konstaterar Petter Johansson, regionalt skyddsombud för Elektrikerna.

Dammiga arbetsplatser med blockerade utrymningsvägar, fallrisk och asbest är något Petter Johansson, ombudsman och regionalt skyddsombud för Elektrikernas verksamhetskrets Stockholm Gotland, ofta möter när han är ute på skyddsronder.

Trots att arbetsmiljön på byggena ofta har brister är det sällan han stöter på några inspektörer från Arbetsmiljöverket.

– De kommer när vi lagt skyddsstopp som ska överprövas för då har de en laglig skyldig­het att åka ut, och ibland vid olyckor. Annars är det extremt sällan eller aldrig som vi möter dem eller hör att de varit ute på inspektion, säger han.

Då är byggbranschen ändå en olycksdrabbad bransch som varit prioriterade av myndigheten i flera år.

– Att de inte ens hinner ut till oss, säger en del om hur underprioriterad och underdimen­sionerad inspektionsverksamheten är, säger Petter Johansson.

Han berättar att det är svårt att få kontakt med inspektörerna och ännu svårare att få dem att åka ut till arbetsplatser som de regionala skyddsombuden tipsar om. Det handlar om arbetsställen där facket saknar medlemmar och där skyddsombuden därför inte släpps in.

– Det är ofta arbetsplatser med utstationerad eller utländsk arbetskraft som kan ha rent ut sagt vidriga arbetsförhållanden, men Arbetsmiljöverket har inte resurser att komma ut och hjälpa oss.

Han skulle också vilja att myndigheten genomförde ett större antal oanmälda inspektioner, och att inspektörerna fanns till hands för att backa upp de regionala skyddsombuden och samverka med dem i det förebyggande arbetet.

Att regeringen nu ökar anslagen till Arbetsmiljöverkets inspektion, tycker Petter Johansson är bra, men inte bra nog.

– Det här räcker till några fler inspektörer och det är givetvis positivt, men nivån är så låg från början så att det behövs mycket större satsningar än det här, säger han.

 

Läs också: