Klicka för större bild

 

Arbetsmiljöverket genomför rekordfå inspektioner. Förra året minskade antalet med 20 procent och facket är kritiskt.
– Bottennivån för tillsynen är passerad för länge sedan. Nu måste inspektionen byggas upp igen, säger Christina Järnstedt på LO.

Förra året genomförde Arbetsmiljöverket 15 304 inspektioner. Det är 20 procent färre än året innan. Antalet besökta arbetsställen minskade nästan lika mycket. Om man jämför med året 2006, innan alliansregeringen drog ner anslagen till Arbetsmiljöverket, har antalet inspektioner minskat med 41 procent.

– Det har varit bottenår ända sedan 2007. Vi behöver mer tillsyn och inspektion och inte mindre, säger Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

Hon får medhåll av Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetslivsenhet.amvinsatser

– Det är helt oacceptabelt att det minskar så mycket från en redan för låg nivå. Det visar klart och tydligt att verket behöver mer resurser, säger hon.

LO har under lång tid påtalat att inspektionerna blivit för få. Varje år rapporterar LO-förbundens regionala skyddsombud hur de tycker att samarbetet med Arbetsmiljöverket fungerar och sammanställningen ger en dyster bild.

Förra året var skyddsombuden i samtliga förbund kritiska mot hur samverkan med myndigheten fungerade. Den vanligaste kritiken handlade om att inspektionerna är för få och att det är svårt att få kontakt med inspektörerna. De regionala skyddsombuden beskriver också att verket inte längre åker ut vid olyckor och inte följer upp tidigare inspektioner med återbesök.

– Det har gått så långt att många ser verket enbart som en informationsmyndighet och inte som en inspektionsmyndighet, säger Lea Skånberg på IF Metall

Christina Järnstedt på LO konstaterar att det finns en frustration ute bland de regionala skyddsombuden för att de inte får det stöd de behöver från myndigheten, men säger samtidigt att de flesta inspektörer ändå är bra och gör så gott de kan. Problemet är att de blivit för få.

– Inspektörerna har inte kapaci­tet att hinna med och de saknar också allt oftare viktig branschkunskap.

Håkan Olsson, avdelningschef för inspektionen på Arbetsmiljöverket, känner igen fackets kritik, men håller inte med om att Arbetsmiljöverket bara skulle vara en informationsmyndighet.

– Vi bedriver tillsyn och är också en kravställande myndighet. Vi är en inspektionsmyndighet, men vi ger givetvis också information, säger han.

Han ser flera förklaringar till att inspektionerna minskade kraftigt förra året. Fler tillsynsinsatser var ovanligt resurskrävande, såsom satsningen på kvinnors arbetsmiljö och arbetsmiljö i skolan. Myndigheten organiserades också om och arbetssätten förändrades.

Att facket och skyddsombuden tycker att inspektionerna blivit för få och att samverkan med myndigheten har försämrats har Håkan Olsson förståelse för.

– Vi har gått från att vara drygt 380 inspektörer 2006, till 240 i dag. Det vore konstigt om det inte märktes, säger han.

Regeringen har nu i vårbudgeten lovat att öka anslagen till Arbetsmiljöverket (se rutan här intill). Vid halvårsskiftet tillförs 20 miljoner kronor och de pengarna ska användas till att förbättra till­synen och anställa fler inspektörer, vilket Håkan Olsson välkomnar.

De ökade anslagen räcker till mellan 30 och 40 extra inspektörer, men även om rekryteringen inleds direkt tar det ett tag innan de syns ute på arbetsplatserna.

– Inspektörerna måste först utbildas. Vid halvårsskiftet 2016 kommer vi att kunna ha folk färdiga ute i verksamheten, säger Håkan Olsson.

Redan nu pågår dock utbildning av 30 nya inspektörer som kommer ut på fältet efter sommaren.

Även LO välkomnar regeringens satsning. Christina Järnstedt hoppas på bättre tillsyn i framtiden. I år har också ett samarbete inletts mellan LO och Arbetsmiljöverket för ökad samverkan.

De regionala skyddsombuden ska automatiskt få tillgång till inspektionsmeddelanden som gäller företag i deras område, och företag uppmanas att kontakta regionala skyddsombud inför inspektioner om de saknar egna skyddsombud.

LO och Arbetsmiljöverket ordnar också elva gemensamma konferenser i olika delar av landet för att stärka kontakterna mellan inspektörerna och de regionala skyddsombuden.

– Tanken är att de ska utbyta erfarenheter och att det ska mynna ut i en gemensam rapport med krav till regeringen, säger Christina Järnstedt.

Hon hoppas att arbetsmiljöarbetet ska stärkas och förbättras rejält under de kommande åren.

– Man hör alltid att man måste spara resurser överallt, men det här handlar om människors liv och hälsa och det kan vi aldrig spara in på, säger hon.

 

Läs också: petterjohanssonSOliten

 

Arbetsmiljö­satsningar i budgeten

Regeringen har i vårbudgeten lovat följande satsningar på arbetsmiljön:

• Arbetsmiljöverket får 20 miljoner i ökade anslag 1 juli för tillsyn och för att anställa fler in­spektörer. År 2016 får verket ökade anslag med 55 miljoner och 2017 med 60 miljoner.

• Det statliga bidraget till utbildning av regio­nala skyddsombud ökas med nio miljoner den 1 juli 2015. Från och med 2016 blir ökningen 10 miljoner.

• En satsning på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och ohälsa ska pågå 2015–2018. I år får satsningen fem miljoner. Nästa år blir det 10 miljoner och under 2017 och 2018 kostar satsningen 20 miljoner kronor.

• Företagshälsovårdens kompetensförsörjning ska stärkas. Satsningen inleds i år med 1 miljon kronor för att sedan öka till tio miljoner om året.

Källa: Regeringen