Kollektivavtal, eller villkor i nivå med avtalet, ska bli ett krav för nystartsjobb. Arbetsförmedlingen ska skärpa kontrollen av fusket med bidrag till nystartsjobb.

Det skriver regeringen i vårbudgeten.

– Jättebra. Det förslaget är jag väldigt nöjd med. Nystartsjobben har missbrukats jättemycket och vi har ingen insyn alls, säger Yvonne Nygårds, andra ordförande i Fastighets.

Fastighets har tre yrken med på listan över de tio yrken där statliga bidrag till lönen är vanligast: städare, vaktmästare och fastighetsskötare.

Transport organiserar också branscher där många anställda har statliga bidrag till lönen.

– Vi har mycket problem med nystartsjobb på grund av att Arbetsförmedlingen inte samråder med facket och inte har branschkunskap. Resultatet blir fusk och övernyttjande, berättar Mattias Schulstad, utredare på Transport.

”Ett klokt förslag”, tycker han, och hoppas att kravet på lön och villkor i nivå med kollektivavtalet ska tvinga fram ett samråd mellan Arbetsförmedlingen och facket. Orsaken är att det är facket som har koll på kollektivavtalen.

– Den fackliga organisationen ska vara delaktig om systemet ska fungera. Det blir en utmaning för Arbetsförmedlingen. De är inte så duktiga på samråd, anser han.

Nystartsjobben kostar knappt sju miljarder om året och summan ökar. Nästan vart tredje jobb med statligt bidrag till lönen är ett nystartsjobb. Populariteten beror på att det är lätt för en arbetsgivare att få halva lönen betald av staten.

Arbetsgivaren behöver bara komma överens med den som anställs och berätta det för Arbetsförmedlingen. Sedan är det klart. Arbetsförmedlingen ska bara se till att bidraget betalas ut.

Fram till för två veckor sedan fanns ingen gräns för nystartslönerna. Förra året påpekade en statlig utredning att löner över 100 000 kronor med fullt bidrag inte är ovanliga.

Den 1 april införde regeringen ett lönetak på 22 000 kronor.

Långtidsarbetslösa kan få nystartsjobb lika länge som de har gått arbetslösa, som mest i tio år.

Taxi är inte med på tio i topp-listan över de mest bidragstunga branscherna. Det beror mer på att taxi är en liten bransch än att nystartsjobb och andra jobb med statliga bidrag till lönen är ovanliga.

På två år, 2013 och 2014, tog Arbetsförmedlingen 6 000 beslut om bidrag till löner i en bransch med 18 000 förare. Det låter mer än det är. Orsaken är att flera beslut kan gälla en och samma förare.

– I en bransch som taxi är det extremt viktigt med en bottenplatta, en lägsta nivå,  i synnerhet när staten subventionerar anställningar. Då måste staten se till att individerna har schysta villkor, betonar Mattias Schulstad.

Just nu granskar Arbetsförmedlingen sina egna bidrag till löner i taxibranschen. Granskningen ska vara klar i sommar.

Arbetsförmedlingen har ”identifierat ett antal områden och branscher” att hålla ögonen på. Taxibranschen är ett exempel. Fler branscher står på tur. De statliga bidragen till löner är allra vanligast i hotell- och restaurangbranschen.