budget

Försenad start. I höstbudgeten räknade regeringen med att fas 3 skulle vara borta 2018. I vårbudgeten är 2019 nytt slutår. Foto: PONTUS LUNDAHL

 

Fas 3 ska bort med start i höst – men tempot sänks från långsamt till jättesegt. Först någon gång 2019 ska fas 3 vara avskaffat.

Det är prognosen i vårbudgeten.

– Ingen blir gladare än jag om det går snabbare, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tio miljoner anslås till extratjänster i välfärden med avtalsenlig lön, de nya jobben som ska ersätta fas 3.  Det räcker inte långt. Anslaget plussas på undan för undan till en halv miljard nästa år och 2,5 miljarder 2018.

– Det tar lite tid att hitta arbetsplatser. Vi ska bygga upp nya arbetsplatser så snabbt det bara går. Det är angeläget, betonar Magdalena Andersson.

I vårbudgeten öppnar regeringen också en möjlighet till studier för fas 3-deltagare. De ska kunna studera i högst ett år och behålla aktivitetsstödet under utbildningen.

Arbetsförmedlingens senaste prognos pekar mot att fas 3 kommer att slå rekord i december med 36 700 inskrivna. Siffrorna reviderades upp i februari. De har redan överträffats av verkligheten. 36 275 långtidsarbetslösa deltog i fas 3 i mars – 275 fler än i prognosen.

Samtidigt kommer antalet människor som går från fas 3 till extratjänster att vara som störst i december.

– Extratjänsterna fasas in under andra halvåret i år för att sedan öka under mandatperioden. Vilken nivån blir i december avspeglas inte i budgeten, säger Magdalena Andersson.

Mer kommer.
– Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser för människor som är långtidsarbetslösa, står det i vårbudgeten.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt sedan finanskrisen år 2008. I mars hade drygt 70 000 arbetslösa gått utan jobb i minst två. Det är dubbelt så många som 2008.

Att bekämpa långtidsarbetslösheten är ”en viktig utmaning”, står det i vårdbudgeten, som anger två mål för politiken:

• Färre ska bli långtidsarbetslösa.

• Fler långtidsarbetslösa ska få jobb.