– Möjligheten för hushåll med lägre inkomster att hitta en bostad på den öppna marknaden blivit mindre och mindre, säger bostadsprofessor Hans Lind och föreslår en garanti där staten går in och täcker för höjda räntekostnader.

Hans LindOrättvisorna på bomarknaderna är för stora, och de med lägre inkomster har svårt att hitta bostäder. Bankernas krav är svåra att uppfylla, liksom fastighetsägarnas krav för att få ett förstahandskontrakt. Och hyrorna i nyproduktionen är mycket höga.

Den vars föräldrar har bott i hyresrätt har mycket sämre möjligheter än den vars föräldrar ägt en bostad och kunnat bygga upp en förmögenhet, anser bostadsprofessor Hans Lind vid Kungliga tekniska högskolan. Och den här orättvisan bör diskuteras, enligt honom.

– Man kan jämföra med Norge där staten sedan årtionden hjälpt ”alla” in på ägarmarknaden.

Han anser att det inte är mer än rimligt att den svenska staten engagerar sig för dem, vars föräldrar inte haft möjlighet att bygga upp en förmögenhet, att också komma in på ägarmarknaden.

– Syftet med statliga garantier är enligt min mening primärt att hjälpa hushåll in på marknaden för relativt sett billig nyproduktion, säger han och tänker sig att staten ska kunna garantera lån upp till 90 procent av marknadsvärdet, i den billigare delen av beståndet där egeninsatserna inte är så stora.