– Äntligen, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark sedan regeringen i dag sagt att en höjning av taket i a-kassan finns med i vårbudgeten.

För TCO har höjt tak i a-kassan länge varit en prioriterad fråga.

Eva Nordmark– Nu ser det äntligen ut som att TCO kan hämta hem den här segern, säger Eva Nordmark sedan regeringen och Vänsterpartiet i dag bekräftat i en debattartikel i Arbetet att a-kassetaket höjs den 7 september i år.

– Höjningen av taket i a-kassan kommer att förbättra omställningen på arbetsmarknaden och öka inkomsttryggheten även för dem som tjänar lite mer.

KARL-PETTER THORVWALDSSONLO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldssons reaktion är lika positiv.

– Det är bra att regeringen höll fast vid den höjning av ersättningen som fanns i budgetpropositionen i höstas, trots att den föll i riksdagen. Att höjningen nu kommer den 7 september i stället för den 1 maj är trots allt en måttlig försening.

– Det här är ett viktigt första steg för att reformera arbetslöshetsförsäkringen. Men lika viktigt är att förändra reglerna så att fler kan kvalificera sig för ersättning. I dag är det bara drygt var fjärde arbetslös som gör det.

Även A-kassornas samorganisation har väntat länge på en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen.

Melker Ödebrink. Foto: Denny Lorentzen– Att taket inte har höjts på 13 år har urholkat försäkringens legitimitet, säger Melker Ödebrink, kanslichef på samorganisationen. En och en halv miljon människor står utanför försäkringen. Nu hoppas vi att de ska se a-kassan som mer legitim igen.

Nya ersättningsnivåer betyder att a-kassorna måste förändra sina datasystem. Melker Ödebrink vågar lova att det hinns med till den 7 september.

Också medlemsavgifterna till a-kassorna kommer att höjas. Avgifterna bygger nämligen på den genomsnittliga dagpenningen inom respektive a-kassa.

– Höjningen varierar från 6 till 16 kronor i månaden beroende på vilken a-kassa man tillhör, säger Melker Ödebrink.

Regeringen kommer att föreslå att den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 680 till 910 kronor från och med den 7 september i år. Därmed kan de som har inkomster upp till 25 000 kronor i månaden få 80 procents ersättning vid arbetslöshet (i dag ligger det taket vid 18 700 kronor). Efter 100 ersättningsdagar sänks den högsta dagpenningen till 760 kronor.

Drygt hälften av LO-förbunden – och de allra flesta tjänstemannaförbunden – erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen från a-kassan. Försäkringarna gör att de arbetslösa får behålla 80 procent av inkomsten även om de har inkomster ovanför taket.

– Vår kostnad för inkomstförsäkringen, omkring 20 miljoner kronor om året, kommer att minska kraftigt när taket höjs, säger Anders Bergström, förbundskassör och ordförande för Kommunals a-kassa. Vi har få medlemmar som tjänar över 25 000 kronor i månaden. Vi får titta på om försäkringen alls behövs.

Kommunals inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Förbundet höjde inte medlemsavgiften då försäkringen infördes ­– i stället har Kommunal sparat på sin verksamhet för att bekosta försäkringen.

– En effekt av att taket i a-kassan höjs kan bli att Kommunal får råd med mer facklig verksamhet, säger Anders Bergström.

Också Unionens inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, något som Unionen gärna talar om när förbundet värvar nya medlemmar. Patrik Nygren, vd för det bolag som förvaltar Unionens inkomstförsäkring, bedömer att försäkringen kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

– Fortfarande kommer tre av fyra medlemmar att ha inkomst ovanför det tak som gäller efter 100 dagars arbetslöshet, säger Patrik Nygren.

Vid årsskiftet täcktes 450 000 medlemmar av Unionens inkomstförsäkring. Den obligatoriska delen av försäkringen ersätter inkomster upp till 60 000 kronor i månaden i upp till 150 dagar. Medlemmarna kan dessutom teckna en frivillig tilläggsförsäkring som gör att inkomst upp till 150 000 kronor i månaden blir försäkrad, och att ersättningsperioden förlängs med 50 dagar. 69 000 medlemmar har tecknat tilläggsförsäkringen

För privatanställda tjänstemän kompletteras a-kassan först och främst av den avgångsersättning (AGE) som ingår i omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

– Om det föreslagna a-kassetaket hade gällt redan 2014 skulle kostnaderna för AGE ha minskat med över 100 miljoner kronor, sa AGE-chefen Lennart Alfredsson till Arbetet i höstas.