Magdalena Andersson och Ulla Andersson. Foto: Henrik Montgomery

Magdalena Andersson och Ulla Andersson i Arbetet:

 

Svensk a-kasseersättning har sänkts mest i hela OECD.

Taket i a-kassan har inte höjts på 13 år. En arbetslös tjänsteman får i dag i snitt bara 39 procent av sin tidigare inkomst och de allt lägre ersättningsnivåerna har drabbat både individer och samhällsekonomin utan att sänka arbetslösheten.

Genom att förstärka arbetslöshetsförsäkringen vårdar och förstärker vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Det skriver finansminister Magdalena Andersson och Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson i en gemensam debattartikel i Arbetet.

 

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av grundbultarna i den svenska modellen. Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring för den som blir av med sitt jobb. Den som blir arbetslös ska inte samtidigt drabbas av en privatekonomisk kris, utan ha möjlighet att ställa om och fokusera på att aktivt söka och få ett nytt jobb. På så sätt förbättras matchningen på arbetsmarknaden genom att den arbetssökande får bättre möjligheter att hitta ett jobb som motsvarar hennes eller hans kompetens och kvalifikationer. Arbetslöshetsförsäkringen är också ett viktigt instrument i konjunkturpolitiken då den stimulerar ekonomin i dåliga tider när arbetslösheten stiger.

Men arbetslöshetsförsäkringen fyller i dag sin funktion mycket dåligt. För de flesta blir den helt enkelt ingen försäkring mot inkomstbortfall. Det beror bland annat på att taket inte har höjts på 13 år. Sverige är det land där nivån i arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit mest i hela OECD. En genomsnittlig tjänsteman i privat sektor får idag bara ut 39 procent av sin tidigare inkomst efter skatt vid arbetslöshet. Det är få personer eller familjer som klarar en sådan sänkning av inkomsten mer än under en mycket kort tid. Samtidigt har den förra regeringens tillfälliga höjning av avgifterna gjort att många lämnat arbetslöshetsförsäkringen vilket bidragit till att allt fler bara får grundersättning vid arbetslöshet.

Detta är inte resultatet av en underlåtelsesynd utan var en tydlig målsättning med den tidigare regeringens politik. Genom att försämra livsvillkoren för de arbetslösa skulle arbetslösheten minska. Så har det dock inte blivit. Arbetslösheten har vuxit och de allt lägre ersättningsnivåerna har både drabbat individer och samhällsekonomin.

För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringens funktion kommer regeringen och Vänsterpartiet att prioritera en förbättrad arbetslöshetsförsäkring redan i den kommande vårändringsbudgeten.

Vi föreslår att taket i A-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor dag 1-100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. För arbetslösa som är sjuka och får sjukpenning höjs det högsta beloppet från 486 till 543 kronor per dag. Försäkringsskyddet blir nu alltså bättre för alla som jobbar och har en lön på 18 700 kronor i månaden eller mer och som i övrigt uppfyller villkoren för att få ersättning. Starkare skyddsnät gör att fler vågar testa nya arbeten och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. För de som har en tilläggsförsäkring via sitt fackförbund kommer det höjda taket framförallt att innebära lägre premier för tilläggsförsäkringen eller medlemsavgiften.

Vi föreslår också att den högsta ersättningen för dem som inte har varit med i en a-kassa tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning höjs från 320 till 365 kronor per dag. Detta är en viktig inkomstförändring för grupper som har det tufft.

Förändringarna, som föreslås träda i kraft redan den 7 september 2015, går i en annan riktning än högerpolitiken, som ledde till att risken för fattigdom i samband med arbetslöshet och sjukdom kraftigt ökade.

En fungerande arbetslöshetsförsäkring tryggar inte enbart privatekonomin. Den förbättrar också matchningen och omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Genom att förstärka arbetslöshetsförsäkringen vårdar och förstärker vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Magdalena Andersson
finansminister

Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet

 

Läs också: