Bussförarna i Östersund garanteras inte fortsatt jobb efter nästa upphandling. Länstrafiken i Jämtland följer inte Dalarnas och Umeås exempel.

Beslutet om att ställa krav på nästa bussbolag revs upp.

– Vi hade en överenskommelse med Kommunal. Den innebar att vissa förutsättningar skulle vara uppfyllda. Det är de inte. Vi har inte de uppgifter som krävs för att kräva verksamhetsövergång, säger Thomas Hägg, vd för länstrafiken i Jämtland och tillägger:

– Vi kommer ändå att ha en mycket skarp skrivning om verksamhetsövergång.

Vart sjätte år eller så handlar landstingen upp kollektivtrafik. Om ett nytt bolag tar över betyder det att alla anställda får sparken. Bussförarna får söka sina gamla jobb på nytt. Ofta innebär det att de ska klara körtest, drogtest och läkarundersökning.

Efter anställningsintervjuerna väljer det nya bolaget ut vilka som ska få jobb. Det innebär sex månaders provanställning till att börja med. 30 år bakom ratten gör ingen skillnad.

Kommunal har protesterat i högan sky. Det har inte hjälpt. Upphandlarna säger att lagen inte tillåter att de kräver fortsatt jobb för bussförarna.

Det enda undantaget är Storstockholm. Personalen får alltid följa med. Det beror inte på att politikerna ställer kravet. Anledningen är att det gäller så många bussar och så mycket folk att inget nytt bolag vågar börja om från noll.

Så såg det ut ändå till i höstas. Då krävde Dalatrafiken att nästa bussbolag ska trygga de 350 bussförarnas jobb. Umeå kommun följde efter och ställde hårdare krav. 130 bussförare ska följa med till nästa bolag, kollektivavtalets villkor ska följas och de anställda ska ha samma yttrandefrihet som kommunens anställda.

– Om någon överklagar kan vi köra själva, sa avgående kommunalrådet Lennart Holmlund (S) i november.

Inför den nya upphandlingen i Östersund uppvaktade både LO-distriktet i Mellersta Norrland och Socialdemokraternas nya fackliga utskott i Jämtland både politiker och Länstrafiken. Parterna var överens om att kräva verksamhetsövergång, det vill säga trygga jobb.

Men till slut föll det på att Länstrafiken inte fick ut uppgifter om antal anställda och löner från den nuvarande operatören Nettbuss.

– Nästa gång kan vi kräva ut uppgifterna. Vi ska skriva in i det som ett krav i den nya upphandlingen, men vi hade inte med kravet senast. Därmed kan vi inte kräva att få ut uppgifterna, förklarar Thomas Hägg.

Både i Dalarna och Umeå fanns uppgifterna med. De är en förutsättning för att nya bussbolag ska kunna räkna på kostnaderna.

Därmed blir det inget krav på verksamhetsövergång. Karin Näsmark, LO-distriktets ordförande och facklig ledare på partidistriktet i Jämtland, är besviken.

– Nästan alla kommer säkert att få jobb om ett nytt bolag tar över, men kruxet är att vi inte kan garantera att varenda en får jobb, resonerar hon.

”Eu pseudodebatt”, tycker Thomas Hägg:

– Det viktiga är inte kravet, utan resultatet. Och resultat blir att alla får fortsatt jobb. Det här må vara stort på andra håll, men det är inget problem i Jämtland.

Det grundar han på att Jämtland är raka motsatsen till Stockholm. Problemet är snarast att få bussbolag att lägga anbud. Dessutom är det brist på bussförare.

Någonstans runt 100 bussförare jobbar på Stadsbussarna i Östersund.

 

Statliga bussar i Östersund

Stadsbussarnas avtal i Östersund löper ut i juni nästa år. Bolaget ägs av Nettbuss som i sin tur ägs NSB, norska SJ. Sedan svenska landsting och kommuner slutade köra själva för att stället handla upp busstrafik, har resultatet blivit att statliga bolag i bland annat Norge, Tyskland och Danmark kör buss på många håll i Sverige.