ta31b9d4(1)

Det amerikanska riskkapitalbolaget HIG Capital får köpa taxikoncernen Fågelviksgruppen. Konkurrensverket har godkänt affären som slutförs den 7-8 april.

– Taximarknaden växer i Sverige och övriga Europa. Med ny teknik och smarta lösningar går det att få bättre marginaler och tjäna pengar, säger Ole Oftedal, som blir ny vd.

Han beskriver taxi som en framtidsbransch. Det är ovanliga tongångar. Branschorganisationen Taxiförbundet brukar mest prata om små marginaler och dålig lönsamhet.

Fågelviksgruppen kör inte taxi. Koncernen äger beställningscentraler och varumärken som Taxi Kurir och Taxi 020. Åkerierna hyr in sig hos beställningscentralerna och betalar för att använda något av varumärkena.

Kritikerna säger att överetablering inte drabbar Fågelviksgruppen, tvärtom. Ju fler bilar, desto större intäkter. Åkarna och chaufförerna får ta hela risken.

– Det är helt fel. Vi tar risken eftersom vi ska bemanna flera hundra bilar och garantera att färdtjänsten fungerar och att företagskunderna får en bil som kommer i tid. Vi garanterar fräscha, snygga bilar och chaufförer som hittar och kan leverera god service.

– Taxi har tunna marginaler. Säg att Fågelviksgruppen har mellan 4 och 5 procent och åkarna mellan 3 och 5 procent. Om vi använder ny teknik på ett smart sätt kan vi sänka kostnaderna och öka åkarnas och våra egna marginaler, anser Ole Oftedal.

Fågelviksgruppen omsatte fem miljarder förra året, mer än hälften i Storstockholm. Här är samhället den viktigaste kunden. Fågelviksgruppen kör nästan all färdtjänst åt landstinget, en affär på 1,3 miljarder.

Nu ska färdtjänsten handlas upp på nytt. HIG Capital vägde in den risken före affären, enligt Ole Oftedal:

– Absolut. Fågelviksgruppen vann en del anbud senast i Stockholm med hjälp av lägsta pris. Sedan har vi levererat bra kvalitet och bra service. Vi kämpar för att få fortsätta med hjälp av låga priser och hög kvalitet.

Fågelviksgruppens nuvarande ägare Rolf Karlsson lämnar koncernen när affären är klar.

– Fågelviksgruppen har inga kommentarer innan affären är slutförd, skriver han i ett sms.

Fågelviksgruppen omsatte 4,2 miljarder 2013. Det mesta är betalningar för resor som går genom något av gruppens dotterbolag. Nettoomsättningen var drygt 700 miljoner. Här finns pengarna som åkarna betalar för att få beställningar från en växel och för att åka omkring med något av gruppens varumärken, som Taxi Kurir.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var 226 miljoner kronor 2013.