m-fl

Stefan Löfven tillsammans med SKL:s nya ordförande Lena Micko (S) och avgående ordföranden Anders Knape (M). Foto: Claudio Bresciani

 

Heltid ska bli norm i kommuner och landsting.

Regeringen avsätter tre miljarder till att förbättra skolan och höja lärarnas löner nästa år.

Staten ska subventionera byggandet av hyresrätter, framför allt små hyresrätter.

Regeringen vill öka bidragen till kommuner som tar emot nyanlända barn och ungdomar.

Det var några besked från statsminister Stefan Löfven till kommunpolitiker från hela Sverige tidigare i dag.

Statsminister Stefan Löfven mötte en välvillig publik när han talade på SKL:s, Sveriges Kommuners och Landstings, ordförandedag i Folkets hus i Stockholm. Han fick applåder både från vänster och höger.

Det blocköverskridande samförståndet må vara en bristvara i riksdagen. Kommunpolitikerna är bättre på samförstånd. 99 av Sveriges 290 kommuner styrs av koalitioner över blockgränserna.

– Vi har många utmaningar i vårt land att lösa tillsammans. Ni vet vikten av att samarbeta, betonade Stefan Löfven.

Han gick igenom några utmaningar – skolan, arbetslösheten, bostadsbyggandet, flyktingmottagningen – och slutade med ”den viktigaste”: personalrekryteringen. SKL räknar med att skola, vård och omsorg behöver nyrekrytera en halv miljon människor på tio år.

– Vi står inför ett gigantiskt generationsskifte. Hur får vi unga att säga att de vill ha ett jobb i välfärdssektorn?

Stefan Löfvens gav själv svaret. Genom att höja välfärdsyrkenas status.

– Vi ska erbjuda ett kollektivavtal som gör heltid till norm. Och vi ska låta proffs vara proffs. Vi ska sätta yrkeskunnande och professionalism i centrum.

Dessutom utlovade Stefan Löfven ”krafttag” för bättre, och mer jämställd, arbetsmiljö i kommunerna. Han hänvisade till Arbetsmiljöverkets senaste granskning som jämför hemtjänst med teknisk förvaltning. Den visar på många brister.

– På alla punkter kommer de kvinnodominerande jobben ut sämre än de mansdominerade. Det gäller bemanning, it-stöd – överhuvudtaget allt. Vi måste ta ett politiskt arbetsgivaransvar som inte bygger på kvinnors krökta ryggar.

Landstingsrådet Lena Olsson (V) i Dalarna ville veta vad regeringen tänker göra konkret för att höja statusen i kvinnodominerade yrken och förbättra arbetsmiljön.

Stefan Löfven räknade upp heltid, bemanning och arbetsorganisation, och bättre it-stöd i kvinnodominerade yrken.

– Men det viktigaste är mer av förebyggande arbetsmiljöarbete. Vi behöver mer forskning. Det är med arbetsmiljön som med allt annat. Den mesta forskningen gäller manliga yrken. Vi behöver fundera på hur det ser ut på kvinnors jobb. Men lösningarna måste komma framför allt från parterna på arbetsmarknaden, betonade han.