Löneskillnaden mellan kvinnor och män i toppjobb är stor. En av förklaringarna är den ojämställda föräldraledigheten, enligt en rapport från IFAU.

Kvinnor på hela arbetsmarknaden tjänar i genomsnitt drygt 13 procent mindre än män, men löneskillnaderna är betydligt större bland de mest välavlönade. Den tiondel kvinnor som tjänar mest i Sverige tjänar mellan 30 och 40 procent mindre än motsvarande grupp män. Lönegapet är allra störst bland dem som tjänar allra mest.

En orsak till löneskillnaderna är att kvinnor tar ut längre föräldraledighet, enligt en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Lönegapet mellan män och kvinnor ökar när första barnet kommer, och det är tydligt att föräldraledighetens längd påverkar löneutvecklingen, framför allt för välavlönade kvinnor.

De som sprider ut ledigheten under längre tid förlorar mer än de som hemma koncentrerat en kortare period vid barnets födelse. Enligt IFAU medförde en varje månads ledighet 0,7 procent lägre lön år 2008 för den tiondel av kvinnorna som tjänade mest.

Män tar ut betydligt mindre föräldraledighet än kvinnor. I genomsnitt tar männen ut ungefär en fjärdedel av dagarna med föräldrapenning. För de välavlönade männen straffar sig ledigheten dock mer än för kvinnorna.

För de tio procent som tjänar mest motsvarar en månad föräldraledighet 1,5 procent lägre lön. Varför högavlönade pappor straffas mer lönemässigt har forskarna än så länge inget säkert svar på.

– En teori är att man som man tydligare signalerar att man inte är karriärinriktad om man är hemma med barn. Som kvinna kan man inte sända den signalen lika lätt, eftersom arbetsgivaren förväntar sig att kvinnor är hemma längre, säger ­Peter Skogman Thoursie, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.

Han tillägger att kvinnor kan straffas oavsett om de har barn eller inte för att arbetsgivarna förväntar sig att de ska vara borta en längre tid på föräldraledighet. Det kan handla om att kvinnor inte bara får sämre lön utan också får sämre möjligheter att utvecklas på jobbet och göra karriär.