Statskontoret ska analysera Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. I dag får Statskontoret uppdraget från regeringen.

I vår tillsätter justitieminister Morgan Johansson en utredning om hur fusk med välfärdsföretag kan stoppas. Den ska bland annat granska fusk med Arbetsförmedlingens miljardstöd till arbetsgivare.

I december begravdes alliansregeringens utredning om att bland annat privatisera delar av Arbetsförmedlingen. Nu ska i stället Statskontoret granska hur arbetsförmedlingen kan bli effektivare och bättre på matchning.

– Jag vill att Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsaktör som kan arbeta med att se till de lediga jobben tillsätts så att vi får en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning måste säkerställa detta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen har lagt om kursen. Arbetsförmedlingen ska få större frihet. Arbetslösa ska få hjälp från dag ett – inte vara hänvisade till att söka jobb på egen hand tills ersättningen från a-kassan tar slut efter ett drygt år.

På fredag i nästa vecka inleds det som väntas bli den största och dyraste rättegången hittills i Stockholms tingsrätt. 32 personer är åtalade. Det är ledningen för ett hemtjänstföretag i Södertälje samt ett antal anställda och brukare.

Enligt åtalet har de lurat kommunen på drygt fem miljoner till hemtjänst åt folk som inte behöver. Bolaget har lurat Arbetsförmedlingen på ytterligare knappt två miljoner till nystartsjobb åt folk med väldigt höga löner. Dessutom har bolaget tagit betalt för jobb som inte utförts.

Det verkar finnas en del att utreda. Så sent som den 20 februari beslöt Arbetsförmedlingen på egen hand att inte längre anlita etableringslotsar.

– Anledningen är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser, skrev Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.