Hur länge behöver man stå i kö för att få en bostad? Svaren varierar, men ingen av studenterna på Kista folkhögskola inbillar sig att det går snabbt när bostads­minister Mehmet Kaplan slänger ut frågan under sitt besök. Foto: Vilhelm Stokstad

Marknaden kan inte lösa bostadskrisen, utan staten måste ta ett ekonomiskt ansvar, anser bostadsminister Mehmet Kaplan, vilket Arbetet rapporterat om.

I dag skriver han på DN debatt – men de konkreta förslagen uteblir.

Fackförbundet GS välkomnar beskedet om att staten ska ta ett ekonomiskt ansvar för byggandet.

– Det var länge sedan man hörde någon ansvarig politiker säga det och det välkomnar vi, säger förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Han tycker att det finns många positiva inslag i bostadsministerns debattartikel. e

– Men det är just den här sista konkretiseringen som saknas. Om man har för avsikt att lösa bostadskrisen så måste man ha ett samlat program, säger han.

GS tar också tillfället i akt att lyfta fram den bostadsproduktion som fackets medlemmar står för. Den kvalificerade byggutvecklingen sker ute i landet, i Småland, Norrbotten och Värmland, poängterar GS. Ökat bostadsbyggande ger alltså också fler jobb i glesbygden. Förbundet lyfter också fram klimatfördelarna att bygga i trä. Ett av hindren för att bygga i Sverige är att det är dyrt, och det behövs en effektivisering, vilket nu också bostadsministern lyfter fram, påpekar Per-Olof Sjöö.

– Regeringen borde ta initiativet till ett program för att utveckla det industriella byggandet, säger Per-Olof Sjöö.

Om planen är att göra stora upphandlingar av modulbostäder, och att satsningarna på lägenheter främst ska gå till unga och nyanlända, så behövs en statlig styrning, anser Per-Olof Sjöö.

Som bostadsminister Mehmet Kaplan berättat om i Arbetet hoppas han på att få in stöd till framför allt små lägenheter i vårbudgeten. På DN debatt i dag spaltar han upp regeringens plan för bostadsfrågor – men lovar ännu ingenting.

”Det är ett exceptionellt läge som kräver att staten går in och stöttar kommunerna i deras bostadsförsörjningsansvar”, skriver ministern. ”Staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar”, skriver ministern, följt av att ”incitament för ett ökat bostadsbyggande är viktigt ”.

Läs också: Ministern vill minska mammons makt

DN Debatt: ”Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggande”