Efter drygt två månader med den nya lagen har polisen utfärdat sanktionsavgifter till åtminstone 24 utländska långtradare. I vart och ett av fallen kostar det 40 000 kronor.

Lastbilarna har kört fler transporter i Sverige än EU-reglerna tillåter. Tre av fyra ingripanden har utförts av polisen i Helsingborg.

– Vi har aktiva poliser, säger Lars-Göran Samuelsson, enhetschef för trafikpolisen i Helsingborg.

Trafikpolisen tar ut sanktionsavgifter vid vägkanten. Polisens beslut prövas av Transportstyrelsen, som har sagt ja i samtliga 24 fall.

Men ännu har inget beslut prövats av domstol. I förra veckan skickade Transportstyrelsen ut underrättelser till de berörda åkerierna. De har tre veckor på sig att överklaga till förvaltningsdomstol.

– Ytterst är det domstolen som avgör hur lagen ska tolkas. Det vore intressant om det blev prövat, tycker Lars-Göran Samuelsson.

Riksdagsbeslutet om sanktionsavgifter togs den 26 november, mitt i brinnande lastbilsförarprotest. En vecka tidigare startade aktionen ”Här stannar Sverige”.

Beslutet innebar att sanktionsavgifterna infördes den 1 januari. Samtidigt tog riksdagen beslut om klampning, det vill säga rätt för polisen att låsa fast hjulen, i högst 24 timmar. Lagen trädde i kraft den 1 mars. Redan samma kväll klampade polisen i Uppsala en lastbil. Orsaken var överlast.

Även polisen i Kristianstad har satt hjulboja på en lastbil. Den gången var orsaken brott mot kör- och vilotidsreglerna.

Transport, Sveriges Åkeriförbund och inte minst lastbilsförarna själva har länge krävt krafttag mot lönedumpningen på vägarna. Orsaken är att östeuropeiska åkerier med usla löner slår ut seriösa åkerier med kollektivavtal.

När sanktionsavgiften infördes den 1 januari tog regeringen i rejält med 40 000 kronor. I övriga Europa är det bara Danmark och Holland som har avgifter på den nivån.

Polisen har omedelbart börjat tillämpa de nya reglerna, åtminstone på några orter i Sverige. 24 utfärdade sanktionsavgifter på drygt ett par månader kan jämföras med 99 sanktionsavgifter i Danmark under de nio första månaderna 2014.