Bostadssituationen får kvinnor att stanna i dåliga relationer.
Till Alla kvinnors hus kommer utsatta kvinnor på grund av hot­situationen – men stannar längre på grund av bristen på bostäder.

Alla Kvinnors hus är en kvinnojour som också erbjuder skyddat boende. Ann Isaksson, verksamhetschef, påpekar att kvinnorna kommer på grund av hotbilden, inte bostadsbristen.

– Men de bor ofta kvar längre för att det i nästa steg är jättesvårt att hitta en bostad, säger hon.

Och då blir det i nästa steg fler som de måste säga nej till.

Många av kvinnorna som kommer till Alla kvinnors hus får sedan förtur i den kommunala bostadskön.

– Vi upplever att fler har fått förtur på senare år, vi tänker att frågan uppmärksammats, säger hon, men påpekar att lösningen inte bara är förtur, det kan leda fel.

Däremot behövs det mer bostäder, säger hon, såväl för utsatta kvinnor som för många andra grupper.

Att bostadsproblemet spelar roll i frågan om våld i nära relationer ser hon tydliga tecken på.

Från stadsdelar där det är dyrt att bo och där det bor många rika kommer inga kvinnor för att få ­skyddat boende. Personal på stads­delen uppger att problemen inte finns där.

Eftersom det är svårt och dyrt att flytta, kan det bli så att många bor kvar i en dålig eller mindre bra relation, tror Ann Isaksson.

– Kvinnor vill inte bryta upp där de har det bra ekonomiskt, där mannen tjänar mycket mer, det tror jag är vanligt.

Det är ironiskt, säger hon, som att problemet med våld i relationer inte skulle finnas i vissa samhällsklasser. Men att det gör det får kvinnojouren bevis på dagligen.

– Vi har en öppen dagverksamhet också, med stödsamtal. Dit kommer oftast kvinnor med bra jobb. De vill ha hjälp att komma ut ur situationen, stärka sig.

Alla ­kvinnors hus

En kvinnojour i Stockholm och ett skyddat boende för kvinnor som utsätts för våld, och deras barn. Där finns 18 boendeplatser, 70 aktiva volontärer, 14 anställda.

Runt 70 kvinnor hittar ett boende där varje år, i snitt 60 dygn förra året. Kvinnorna får samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter.

193 kvinnor fick Alla kvinnors hus säga nej till i fjol. ”Vi skulle kunna ha det dubbla antalet platser och ändå behöva säga nej till en del,” säger verksamhetschef Ann Isaksson.