Deltidsregeln i a-kassan ska bort. 75-dagarsgränsen ersätts av en gräns på 60 veckor. Det är samma gräns som för heltidsarbetslösa med 300 ersättningsdagar från a-kassan.

Arbetslösa ska inte tvingas att söka arbete i hela landet från första dagen utan jobb. 100-dagarsregeln ska återställas. Under de första 100 dagarna räcker det om arbetslösa söker jobb i sitt yrke på hemorten.

Det här är två förslag som de sju partierna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har lyckats komma överens om.

De har också enats om att a-kassan borde indexeras, så att den högsta ersättningen inte ligger kvar på samma nivå år ut och år in. Sedan är det slut på enigheten. Utredningen säger inget om vad taket i a-kassan borde vara.

– Det är en del i en bedömning av hur man kan utveckla a-kassan i framtiden, säger Gunnar Axén (M), utredningens ordförande.

Partierna är överens om ytterligare en sak. Det är inte bra att bara ungefär hälften så många arbetslösa får ersättning från a-kassan i dag som före 2007. Det är det största problemet med a-kassan, enligt utredningen.

Slutbetänkandet räknar upp fem olika metoder för att fler ska få ersättning från a-kassan, som till exempel mindre tuffa regler för ersättning, möjlighet att kvalificera sig för ersättning gradvis och att Arbetsförmedlingens program ska ge rätt till a-kassa.

Utredningen kommer med tänkbara lösningar – men inga förslag. Ännu en gång går det inte att komma överens över blockgränserna.

– Vi lägger fram en ganska lång rad skarpa förslag, men vi gör också bedömningar av hur man kan man kan gå vidare med andra frågor. Vi bidrar med ett diskussionsunderlag och talar om att när man diskuterar vidare bör man gå i den här riktningen, säger Gunnar Axén.

– Grunderna för att kvalificera sig för ersättning från a-kassan är ett område där vi skiljer oss åt. Däremot pekar vi på vilken väg man kan gå och jag hoppas att regeringen kommer med flera förslag i närtid, säger Tomas Eneroth, S-ledamot i utredningen.

Utredningens huvudsekreterare Ingemar Eriksson sammanfattade möjligen de politiska motsättningarna om a-kassan i en enda mening:

– Görs arbetslöshetsförsäkringen för generös kommer många att leva på försäkringen, görs försäkringen för sträng kommer den inte att vara tillräckligt bra.

Deltidsregeln i a-kassan infördes den 7 april 2008. Därmed fick deltidsarbetslösa stämpla i högst 75 i stället för som tidigare 300 dagar. Sedan ställdes de inför ett val – att jobba kvar och försöka överleva på en deltidslön eller att bli arbetslösa på heltid med ersättning från a-kassan.

Mellan 2005 och 2009 minskade andelen deltidsarbetande arbetssökande med a-kassa från 50 till 20 procent. Kvinnorna är i majoritet bland dem som arbetar deltid.

Den nya gränsen på 60 veckor betyder samma villkor för alla som arbetar deltid – oavsett om de har få eller många timmar. Tidigare innebar få timmar att dagarna med a-kassan tog slut snabbare.

För den som arbetar halvtid innebär den nya gränsen på 60 veckor 150 dagar med ersättning – det vill säga dubbelt så många dagar som i dag.

 

Läs också Martin Klepkes ledare: Socialförsäkringsutredningen, uddlös men godtagbar