ylva-1

– Den förra regeringen detaljstyrde Arbetsförmedlingen. Det ändrar vi på. Vi avreglerar både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Det skapar möjligheter till samarbete lokalt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, säger Ylva Johansson. Foto: VILHELM STOKSTAD

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar för att avskaffa aktivitetsrapporterna helt eller delvis.

–  Jag är väldigt tveksam till om vi ska ha så mycket kontroll av de arbetslösa. Jag tror att det är att använda resurserna fel. Är det vettigt att alla arbetslösa ska rapportera? Jag är mycket tveksam till det, säger hon.

Däremot vill hon ha hårdare kontroll av till exempel fas 3-anordnare och privata arbetsgivare som tar emot bidrag till de anställdas löner.

– Jag är djupt oroad över det som den förra regeringen satte i gång. Den lät pengar rinna ut i system som man inte har haft någon kontroll över.

Hon tar etableringslotsarna som exempel. I förra veckan lade Arbetsförmedlingen ned hela verksamheten och motiverade stoppet med ”indikationer om olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser”.

– Vi har sett massor av problem när det gäller fas 3. Jag har hört oupphörliga vittnesmål, inte minst från fackliga företrädare, om att nystartsjobb används som ett sätt att dumpa villkoren eller för att göra det möjligt att lägga lägre anbud vid upphandlingar.

– Det här är ett område som vi absolut måste se över. Jag är inte beredd att säga exakt hur vi ska göra, men det här är ett område där jag inte alls känner mig trygg, förklarar Ylva Johansson.

Ett nystartsjobb innebär att en arbetsgivare får i genomsnitt 13 300 kronor i månaden av staten i bidrag till lönen. Ju högre lön, desto högre bidrag. Det finns ingen gräns, men den 1 april införs ett tak på 22 000 kronor i månaden.

Kollektivavtal är inget krav för nystartsjobb.

– Min avsikt är avsikt att införa krav på kollektivavtal eller liknande, berättar Ylva Johansson.

Statliga bidrag till löner beräknas kosta drygt 23 miljarder i år. A-kassan och aktivitetsstöd till långtidsarbetslösa beräknas gå på drygt 27 miljarder.

Det finns många sorters statliga bidrag till löner. Reglerna varierar. Ibland krävs kollektivavtal, men inte alltid. En del subventionerade jobb ger rätt till a-kassa, men inte alla.

– Min avsikt är att arbeta för enhetliga regler. Dessutom har vi för många former av subventioner. Vi behöver se över antalet, säger hon.

På måndag införs sanktioner i fem steg för unga och långtidsarbetslösa. Det är samma sanktioner som gäller för arbetslösa med a-kassa sedan den 1 september 2013.

– Det är rimligt med en gradskala för sanktioner. Jag vill inte tillbaka till en stupstock där du blir av med hela ersättningen så fort du missar ett möte på Arbetsförmedlingen. Så ska vi inte ha det, anser hon.

I dag avslutade Ylva Johansson sin riksomfattande turné mot ungdomsarbetslösheten. Hon träffade kommunala politiker och tjänstemän från 15 kommuner på Arlanda. 250 av landets 284 kommuner har deltagit vid 16 träffar landet runt.

– Jag är arbetsmarknadsminister och ansvarig för att lösa ungdomsarbetslösheten. Jag bollar inte över ansvaret på kommunerna, men jag erbjuder dem ett samarbete, förklarar hon.

I december tillsattes Delegationen för unga till arbete under ledning av Lil Ljunggren Lönnberg, tidigare statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Uppgiften är att få i gång samarbete lokalt och regionalt mellan kommunerna, näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Den  15 april kommer regeringen tillbaka med sina gamla förslag ur den nedröstade höstbudgeten. Det är 90-dagarsgarantin, traineejobb i välfärden med avtalsenlig lön och 75 procent arbete och 25 studier samt en utbildningssatsning.

– Det räcker inte med att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi ska rusta ungdomar så att de blir kvar på arbetsmarknaden, betonar Ylva Johansson.