Att bygga ett flerbostadshus står nu för lika stort utsläpp av växthusgaser som att värma upp det färdigbyggda huset i femtio år. Den slutsatsen drar KTH-forskaren Tove Malmqvist som lett en så kallad livscykelanalys i södra Stockholm, rapporterar Vetenskapsradion.

Till saken hör att Malmqvist och kollegerna tittat på mycket energieffektiva så kallade passivhus. I takt med att hus blivit allt energisnålare har också byggprocessens del av klimatbelastningen ökat – tidigare har man räknat med runt en femtedel, nu alltså uppåt hälften, enligt radion. Det handlar om produktion och transport av byggmaterialet, plus själva byggarbetet.

Tove Malmqvist drar slutsatsen att det kan vara värt att renovera slitna bostadsområden snarare än att satsa på att bygga nytt.