Om inget görs ökar fas 3 till rekordnivåer i år.  Nu räknar Arbetsförmedlingen upp prognosen från förra månaden. Alla tiders rekord slås i december med 36 700 inskrivna i fas 3.

– Vår absoluta ambition är att börja fasa ut fas 3 i höst. Det är mycket prioriterat, säger Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Den 15 april ska regeringen ge besked. Då kommer vårbudgeten.

– Jag vill inte lova något. Beslutet är inte taget än. Men tanken är att utfasningen av fas 3 ska börja i och med vårbudgeten och slå igenom i höst, berättar hon.

Fas 3 ska ersättas av extratjänster i välfärden och utbildningsplatser. Det är inte gjort i en handvändning.

– Erfarenheterna av plusjobben är att det tar tid att införa bra insatser. Vi vill inte ersätta fas 3 med ytterligare en dålig åtgärd. Man får ha respekt för att det tar tid att öka volymerna, om man samtidigt vill slå vakt om bra kvalitet, betonar Irene Wennemo.

Regeringen ville ta första steget i höstas, men utfasningen av fas 3 stoppades när alliansens budget vann i riksdagen. Innan dess hann många klaga på att det skulle gå så långsamt.

7 000 färre i fas 3 i år, ytterligare 17 500 nästa år. Det skulle ta fyra år att fasa ut 3, enligt Arbetsförmedlingens tolkning av regeringens budgetförslag.

Ännu finns ingen ny tidtabell, men fas 3 lär inte minska med så många som
7 000 inskrivna i år. Början till slutet för fas 3 försenades med mer än ett halvår när alliansens budget röstades igenom.

Fas 3 ska ersättas av extratjänster i välfärden. De ska bestå av 75 procent arbete med lön enligt kollektivavtal och 25 procent studier. Alternativet är enbart studier. Fas 3-deltagarna får möjlighet att plugga i högst ett år med bibehållet aktivitetsstöd. Så såg förslagen i varje fall ut i höstas.

Den nya regeringen ärvde 34 400 fas 3-deltagare från alliansen. Det är medeltalet för 2014. I år ökar antalet till 35 300 om inget görs. Det är inget drömscenario för en regering som gick till val på att avskaffa fas 3. Det talar för att det kommer ett beslut om start för utfasningen den 15 april.

Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka och arbetslösheten kommer att minska marginellt från 8,0 procent 2014 till 7,9 procent i år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Det har de arbetslösa i fas 3 ingen glädje av. Det är utbildad och yrkeserfaren arbetskraft som efterfrågas. Resultatet blir att en allt större andel av de arbetslösa räknas till gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

2019 räknar Arbetsförmedlingen med att fyra av fem arbetslösa tillhör den gruppen.

– När efterfrågan på arbetskraft är god gynnas framför allt människor med kortare tider i arbetslöshet. Det blir väldigt många som står långt från arbetsmarknaden. De har svårt att konkurrera med alla nya som ska in på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fotnot: Plusjobb infördes av regeringen Persson 2006 och avskaffades av alliansen 2007. Långtidsarbetslösa erbjöds jobb i offentlig sektor med avtalsenlig lön. Drygt
21 000 personer hann plusjobba innan alliansen satte punkt 2008.

23 miljarder till lönestöd

• Den 1 april införs ett tak på 22 000 kronor för nystartsjobb. Då minskar skattebetalarnas kostnad för varje nystartsjobb från
13 300 till 13 000 kronor i månaden, uppskattar Arbetsförmedlingen. I dag finns inget tak. Det förekommer att arbetsgivare får bidrag på löner över 100 000 kronor i månaden.
•  I medeltal bedöms 46 600 personer ha nystartsjobb i år. Nystartsjobben beräknas kosta sju miljarder. Samtliga stöd till långtidsarbetslösa, inklusive nystartsjobb, beräknas gå på 10,5 miljarder.
• Lönestöd till funktionshindrade beräknas kosta ytterligare 13,1 miljarder. Bidragen går till löner åt 78 000 personer.