REPLIK Det är ytterst allvarligt att beskylla de anställda för att stjäla från arbetsplatserna, skriver Handelsanställdas förbund i ett bemötande av Svensk Handels påstående om att stölder är vanliga.

Handels vill bemöta Svensk Handels påstående om att anställda stjäl i stor utsträckning ute i butikerna. Det är en allvarlig och oriktig anklagelse och det finns ingen officiell och erkänd statistik som stödjer detta.

Den statistik som Svensk Handel presenterar utgår från en webbenkät som gjordes 2013 och där endast 16,6 procent av de tillfrågade företagen svarat.

Man kan också ifrågasätta metoden eftersom det här snarare handlar om en upplevelse från handlarnas sida än något exakt. Bland annat kan man se i rapporten att antalet polisanmälda stölder är betydligt lägre än de stölder som handlarna säger sig ha varit med om. Det går inte heller utifrån rapporten att utröna hur mycket av stölderna som begås av chefer och ägare och hur mycket stölder som begås av anställda.

Vi har erbjudit Svensk Handel att göra en partsgemensam översyn av detta, men de har inte visat något som helst intresse. Därför undrar vi på Handels vad avsikten är.

Som vi gång på gång tvingas påpeka; det är ytterst allvarligt att beskylla de anställda för att stjäla från arbetsplatserna. Att komma med svepande och generella anklagelser bidrar inte till vare sig en god arbetsmiljö eller uppmuntrar den lojalitet som finns bland de anställda.

Susanna Gideonssonsusannagideonsson
ordförande Handelsanställdas förbund