Mer än var femte person som dog i en arbetsplatsolycka förra året var lastbilschaufför, vilket innebär yrkesgruppen toppar statistiken. Nu kräver facket ny lagstiftning för att stoppa dödsolyckorna.

– Tyvärr har det skett en vändning i trenden i dödsolyckor, där vi nu toppar statistiken, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.

I fjol omkom 53 personer i arbetsplatsolyckor, skriver Svenska Dagbladet och tidningen Arbetarskydd. Det är en ökning med fem omkomna jämfört med 2013. Tolv av dessa 53 var lastbilsförare, vilket gör yrkesgruppen till den som drabbats av flest dödsolyckor.

Transportarbetareförbundet tror att en alltmer pressande konkurrens gör att arbetsgivare tummar på säkerheten. Facket vill därför ha en ny lagstiftning, där arbetsgivare får ansvar för att ta hänsyn till arbetsmiljö vid upphandling.

– Arbetsgivare måste ta sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och jobba aktivt för att förebygga olyckor. Vi vill också se en lagstiftning med beställaransvar, för att säkerställa arbetsmiljön. Att inte alltid lägsta pris vinner, utan att man även konkurrerar med arbetsmiljön på ett bra sätt, säger Martin Miljeteig.

 

LÄS OCKSÅ

Arbetet: Trendbrott 2014 – dödsolyckorna ökar

 

Dödliga arbetsplatsolyckor 2014

Av de 53 personer som förra året omkom i arbetsplatsolyckor var tolv lastbilschaufförer. Näst mest drabbade yrkesgruppen var jord- och lantbrukare (7), följd av byggarbetare (5) och skogsarbetare (4).

Siffrorna kommer från en genomgång gjord av tidningen Arbetarskydd. Arbetsmiljöverkets officiella statistik kommer senare i vår. Inom transportbranschen pågår också ett arbete för att ta reda på vad det ökade antalet olyckor beror på.